- Må kunne utviklast - side om side

Digernes og Skodje sentrum:

- Må kunne utviklast - side om side

Publisert:

Skodje-politikaren Kari Grindvik har gode poeng når ho slår til lyd for at dei gamle bygdesentra ikkje må utarmast. Men tettstadane må kunne styrkast sjølv om Digernes er i ferd med å bli eit allsidig regionsenter innan Ålesund kommune.

Kommuneoppløysing – ikkje berre vitenskap

Publisert:

Når folket i Haram går til urnene neste veke, er det ingen i dag som kan spå sikkert om utfallet. Samtidig skjer det i desse dagar ei opinionsundersøking, med spørsmål retta til innbyggarane over heile storkommunen.

Raudt Ålesund helsar flyktningar velkomne til kommunen

Raudt Ålesund helsar flyktningar velkomne til kommunen

Publisert:

Ålesund kommune har blitt oppmoda av IMDI om å ta imot 76 flyktningar. Formannsskapet har vedteke, med 1 stemmes overvekt, at Ålesund berre vil ta imot 50 flyktningar i 2022.

Skal vi godta eit dårlegare undervisningstilbod?

Skal vi godta eit dårlegare undervisningstilbod?

Publisert:

Klubben i Utdanningsforbundet ved Brattvåg ungdomsskule er bekymra for utviklinga som har skjedd ved skulen etter vi vart ein del av Ålesund kommune. Vi merkar godt at Brattvåg ungdomsskule er ein av dei skulane som har fått kjenne mest på sparekniven.

Fremskrittspartiet vil avvikle fylkeskommunen

Publisert:

Det skriver FrPs Helge André Njåstad i en pressemelding: Fra 1. januar 2020 trådte regionreformen i kraft. Regionreformen har vært en tidkrevende prosess som har kostet mye samt vært gjenstand for omfattende debatt og mange omkamper. Forslagsstillerne mener reversering ikke er fornuftig bruk ...

- Korleis går det med deg, Ørskog Kino?

- Korleis går det med deg, Ørskog Kino?

Publisert:

For eit par veker sidan etterlyste Bygdebladet gjenopninga av Ørskog Kino etter sommarferien. Normalt har ferieopphaldet strekt seg frå midten av juni til midten av august, pluss minus.

«Samling i bånn» - og nye mål for KrF!

«Samling i bånn» - og nye mål for KrF!

Publisert: - Oppdatert: 24.09.2021 kl 08:35

Ole Reistad gav under olympiaden i St. Moritz i 1928 ordren som er blitt ståande uttrykk: ’’Samling i bånn, gutter!” Den nye leiaren i KrF kan sende ut same tydelege beskjed: ’’Samling - og nye mål!”

Fryktar ny E39 kan øydelegge Solnørdalen

Fryktar ny E39 kan øydelegge Solnørdalen

Publisert:

Trygve S. Alvestad i Solnørdalen fryktar den nye vegen blir sjåande slik ut. Illustrasjonen laga han etter at grendalaget i Solnørdalen hadde møte med Statens vegvesen.

Fleirtal for Romsdalsaksen som fjordkryssing

Meiningsmåling frå heile fylket:

Fleirtal for Romsdalsaksen som fjordkryssing

Publisert:

Ei ny meiningsmåling som omfattar alle dei 26 kommunane i Møre og Romsdal viser at klart fleire av innbyggarane vil ha Romsdalsaksen framfor Møreaksen.

Svar på intervju med Rommetveit 4.mai

Publisert: - Oppdatert: 12.05.2021 kl 11:32

Rommetveit er fornøgd med ilandføringa. Eg såg over fjorden på båten som måtte gi opp ved første forsøk, og låg med ekstra ankerfeste og taubåt som sikring pga litt vind. Den nærast komiske situasjonen med ein grusveg til ei kai som båten ikkje kan legge heilt inntil, men som er ...

Nå er det arbeidsfolk og matprodusenter i Møre og Romsdal sin tur!

Publisert:

Bonden i Møre og Romsdal har kommet aller dårligst ut av landbrukspolitikken til Sylvi Listhaug (Frp). Dette er Arbeiderpartiet sin plan for å bedre vilkårene for bøndene i fylket.

Ålesund:

Er du i risikogruppe og ventar på vaksine? – Ikkje ring oss enno

Publisert:

Ålesund kommune får ingen nye vaksinedoser i veke 20, og ingen nye timar før tidligast i veke 21. Det betyr at du som er i ei av risikogruppene og ventar på vaksinering, må smøre deg med tolmod og ikkje ringe oss.

Koronapåske

Utsikt frå kårstova:

Koronapåske

Publisert:

Det har vorte masse nye ord under koronaen. Alle har det til felles at dei inneheld ordet korona. Koronaferie, koronareise, koronahandel, koronasperre, koronakonsert; hundrevis av nye ord. Vi kan lage dei sjølve etter kvart som vi treng dei. Korleis vi skal greie oss når pandemien er over, utan ...

Nedleggingstruing i 30 år

Nedleggingstruing i 30 år

Publisert:

I snart 30 år har det i følgje administrasjonen, og ein del politikarar, vore umogleg å få til eit budsjett i balanse for Vestnes kommune utan å leggje ned ein eller fleire skular. Dette har kvart år vist seg å vere feil.

Den stille veka...

Den stille veka...

Publisert:

Vi er i den stille veka som rekk frå palmesøndag til påskeafta. Tidlegare ringde ein ikkje med kyrkjeklokkene og brukte heller ikkje orgel til gudstenesta denne veka. Ein skulle la arbeidet ligge, og det skulle vere stilt både inne og ute.

Kor lenge skal unntakstilstanden vare?

Kor lenge skal unntakstilstanden vare?

Publisert:

Når første kvartal er til ende i dette uvanlege året, kan ein lure på kor lenge unntakstilstanden skal vedvare. Det er i alle fall lov til å leve i håpet om betre tider.

Eldreomsorgen i kommunene tåler ikke mer reduksjon

Publisert:

For ca. to år siden, tillot jeg meg å skrive et leserinnlegg under overskriften «Kommune-Norge klarer ikke utfordringene i eldreomsorgen». Hovedbudskapet i leserinnlegget var min store bekymring over signalene om en generelt svært dårlig kommuneøkonomi og hva dette kunne bety for kommunenes ...

Bergen Engines – stopp salget!

Bergen Engines – stopp salget!

Publisert:

Mange er bekymret for konsekvensene av salget av Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International.

Kulturminner slår natur for norske turister!

Kulturminner slår natur for norske turister!

Publisert:

NRK meldte tirsdag 2. mars at det er kulturminner norske turister er ute etter! Landslaget for lokalhistorie synes dette er kjempespennende, og vi håper Visit Norway også tar med de frivillige historielagene idet de nå skal legge mer vekt på kulturminner! Rundt om i hele landet formidler våre ...

Nå er det kvinnenes tur!

Nå er det kvinnenes tur!

Publisert:

Nå har vi levd i en pandemi i snart ett år. Hverdagen vår har vært preget av stor usikkerhet: for jobbene våre, for om vi får sett vennene våre igjen, om barnehagene kommer til å være åpne. Fellesskapene våre blir svakere og mer ustabile. Koronapandemien har vært et forstørrelsesglass ...

Hva med litt redelighet, Nordvest Nett?

Hva med litt redelighet, Nordvest Nett?

Publisert:

I Bygdebladet fredag 26.2.2021 står det å lese at Nordvest Nett setter ned nettleia fra 1.3.21. Leder av kundeavdelingen i selskapet, Kristin Bergheim, vil ha oss til å tro at en gjennomsnittlig husstand etter denne reduksjonen på nettleia, vil spare ca. kr. 1500 i år.

Jentene lider under pandemien

Jentene lider under pandemien

Publisert:

Korona-pandemien har satt arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling mange år tilbake.

Hvor ble det av distrikspolitikken?

Publisert:

Garantiinstitutt for eksportkreditt (GIEK) kan ikke legges til Oslo, med den maritime klyngen og øvrige eksportnæring på nordvestlandet er det naturlig at hovedkontoret for en slik institusjon legges til dette området.

Kvar står bilane i Ålesund?

Kvar står bilane i Ålesund?

Publisert:

Ålesund kommune har gått høgt ut med høgt ut med profilering av eit bildelingsprosjektet. Framtidslaben og smart-by-prosjektet er involvert, og sist måndag var det stor bilkortesje gjennom byen, med sjølvaste ordføraren i framste bilen, må vite.

Stortingsvalkamp i nye Ålesund kommune

Stortingsvalkamp i nye Ålesund kommune

Publisert:

Det har i seinare tid vore fleire ytringar på trykk om ulike utfordringar som møtte den nye storkommunen Ålesund. Grunnar for oppløysing og reversering er mange og til å forstå der vi enn så lenge berre må fastslå at både kostnader for innbyggjarane har auka og mange av tenestene for dei ...