Annonse
8/9 Ålesunds kommuneøkonomi er rustet for å møte framtida

Hans Kjetil Knutsen er på farten og informerer Bygdebladets lesere om kommunebudsjett og årsregnskap 2022 med Ap ordfører ved roret i Ålesund. Dessverre så har han uteglemt viktige forhold, men vi stiller naturligvis opp for å gi Knutsen en hjelpende hånd.

Ingen regnskap blir oppgjort tilsvarende det som blir vedtatt i årsbudsjett. Derfor har Ap sammen med andre parti vedtatt at gjennom året har vi fem budsjettkontroller. Ved to eller tre av disse foretar vi budsjettreguleringer. Dette fordi vi ser at underveis i året så endrer både utgifter og inntektene seg sammenlignet med det vi vedtok i budsjettet. Vi korrigerer da budsjettet slik at det blir samsvar mellom budsjett og økonomisk status så langt i regnskapsåret, Pussig nok så glemmer Knutsen å informere dere lesere om det. Med andre ord så er det ikke korrekt det han skriver, fordi han har unnlatt å informere om budsjettreguleringene som vi har foretatt gjennom året.

For en kommune er det svært viktig å unngå ROBEK. Dette fordi at da stopper alle investeringer opp. Vi får ikke lov å bygge hverken sjukeheimer, skoler eller idrettshall. I tillegg må det kuttes i drifta fordi tidligere års underskudd må tilbakebetales. Dette kan bare skje ved å bruke mindre penger til drift eller for eksempel å øke eiendomsskatten. Arbeiderpartiet har aldri sittet med politisk ledelse og ført kommunen inn på ROBEK.

Derimot har Ålesundlista, sammen med Frp og Høyre hatt den politiske ledelsen og tre ganger plassert Ålesund på ROBEK.

Ålesund Inn ROBEK 02.05.2001 ut ROBEK 20.07.2007, Inne 6 år 2 mnd og 18 dager

Ålesund inn ROBEK 18.02.2008 ut ROBEK 10.03.2009, Inne 1 år og 20 dager

Ålesund inn ROBEK 01.09.2014 ut ROBEK 24.06.2019, Inne 4 år 9 mnd og 24 dager
Til sammen 12 år 1 mnd og 1 dag.

Alle tre gangene med ordfører fra H, første gangen med varaordfører fra Ålesundlista og de to neste med Frp i varaordfører stolen. For en kommune er dette dramatisk, da utviklingen stopper opp.
De siste årene har jeg invitert både Ålesundlista, H og Frp til budsjettsamarbeid, men det har ikke vært interesse for det. Ap ordfører Eva Vinje Aurdal brukte de fire første årene fra 2015 til 2019 på å få kommunen ut fra ROBEK. De siste fire årene har vi investert langt over to milliarder kroner i nye skoler, haller, kjøpt Sanitetshjemmet, bygd omsorgsboliger og avlastningssenter for å nevne noe. Samtidig har vi holdt orden i økonomien og begynt å bygge opp disposisjonsfond for å møte framtiden.
Det betyr noe hvem som styrer Ålesund kommune – Godt valg.

Svein-Rune Johannessen
Listekandidat AP

Til nyhetsstudio