Annonse
8/9 Det er du som (be) stemmer 11. september

Fremskrittspartiet er klar til å ta over den politiske ledelse av fylkeskommunen. Videregående skole, fylkesveger, kollektivtilbud, trafikksikkerhet og fergedrift har prioritet. Offentlige inngrep skal reduseres og vi vil spille på lag med folk flest, næringsliv og kommuner.

Fylkeskommunenes inntekter er prisgitt staten, og blir selvfølgelig påvirket av den politikk som føres sentralt. Fylkesvegene i Møre og Romsdal har et vedlikeholdsetterslep på 16 milliarder kroner, og dagens vedlikehold holder ikke tritt med forfallet. Fylkene fikk overført riksveger fra staten, for at de skulle ha noe mere å styre med. De overlot dermed vedlikehold av veger og ferjekaier til fylkene, uten å tilføre tilstrekkelig med midler.

Dette kommune og fylkestingsvalget er en forløper til Stortingsvalget i 2025. Vi har nå tidenes mest nærings – og distriktsfiendtlige regjering!

Det må grunnleggende endringer til for å få landet på rett kjøl. Norge er et rikt land, oljefondet er verd 15 000 milliarder kroner. Fondet eier 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden, og er dermed verdens største statlige fond.

Likevel er det ikke måte på hvilke nye avgifter og skatter som blir klekket ut av sittende regjering. Næringslivet har fått økt utbytteskatt, økt formueskatt, og innføring av «lakseskatt». Vanlige folk har hatt en utgiftsøkning på 160 000 kroner siste tre år. En enorm prisstigning som vi ikke har sett maken til på 40 – 50 år.
Finansminister Vedum får inn 200 milliarder ekstra i statskassa på grunn av lønnsoppgjøret og inflasjon.
Til verre det går med vanlige folks økonomi, til mer penger går inn i statskassa.
Fremskrittspartiet vil hjelpe folk i disse vanskelige tider med økte skatter, avgifter, prisstigning og renteøkning.
Vi vil ha makspris på strøm, redusere moms på matvarer og fjerne drivstoffavgifter.
Økte skatter og avgifter gir økt inflasjon, men det forstår ikke Vedum.

Eiendomsskatten er den simpleste skatt som finns Den ble innført for godt over 100 år siden, og skulle dekke vann, avløp, og renovasjon med mere, og var begrenset til tettbygde strøk. I dag betales det direkte for disse tjenestene, og eiendomsskatten har mistet sin berettigelse. Fremskrittspartiet i regjering fikk senket det øverste taket for eiendomsskatten fra 7 til 4 promille. Målet er å få fjernet denne skatten for godt.
Formueskatten jager grundere og investorer ut av landet. Nesten alle land i Vest-Europa har fjernet denne skatten der eiers skatteregning bestemmer bedriftens utbyttepolitikk.

Man blir lei av å høre fra den sittende regjering om hva de borgerlige gjorde i regjering, som et forsøk på å dekke over hva tidenes mest distrikt og næringsfiendtlige regjering har greid å ødelegge på kun 2 år.
De fleste hadde det bedre med Fremskrittspartiet og Høyre i regjering. Det er bare å sjekke sin egen økonomi så har man svaret.
Regjeringen har fortsatt ikke forstått at det er på deres vakt, og at det er de som sitter med verktøyet for å få bremset prisstigningen., få ned energiprisene, få senket rentene, senke skattene, styrke næringslivet og derav styrke den norske kronen, og få investeringsviljen tilbake i Norge.
Dette har vi råd til vist vi skroter tankene om ikke bærekraftige industrisatsinger som batterifabrikker og vindparker til lands og til havs. Det må også satses på å effektivisere den verdifulle vannkraften, siden vi har den muligheten til å øke produksjonen betydelig ved ombygging og effektivisering til en lav kostnad, uten å bygge ned norsk natur til havs og land. Det er gjort beregninger på at vannkraft produksjonen kan økes med 20 – 30 prosent.

Håpløse skatteregler gjør at det ikke er lønnsomt å investere for å øke produksjonen. Denne regjeringen har øket grunnrenteskatten for vannkraft fra 37 til 45 prosent. Det skulle vært omvendt, senket skatten med 8 prosent, og gjort effektiviseringen lønnsom. Nå henter de inn penger fra kommuner og fylker, som eier 94 prosent av vannkraftverkene, inn til finansdepartementet i Oslo.

Statsminister og finansminister reiste til Hammerfest med noe de trodde var en gladmelding til Finnmarkingene, elektrifisering av Melkøya.
Forslaget ble møtt med en massiv motstand fra Senterpart og arbeiderpartifolk, de er rasende på ideen, og SP lederen er erklært «Persona non grata» i Finnmark.
«SÅ LANGT HAR REGJERINGEN FJERNET SEG FRA FOLK FLEST»
Fremskrittspartiet vil ha mer frihet til den enkelte, også i kommunen og fylket du bor i. Du er et unikt individ, med egen vilje, egne behov og egne ønsker. Da må løsningene der du bor være tilpasset deg og dine.

Kommune- og fylkestingsvalget 11. september er avgjørende for om du får bo i en kommune eller et fylke med mer frihet for den enkelte. Husk å stemme Fremskrittspartiet hvis du vil ha mer frihet i hverdagen. Godt valg!

Geir A. Stenseth
Fylkesordførerkandidat Fremskrittspartiet

Til nyhetsstudio