Annonse
8/9 Eg heiar på Jens!

Det nærmar seg valdagen no, og partia er i sjølve innspurten. For eigen del har eg for det meste følgd denne valkampen frå sidelina. For første gong på veldig lenge stiller eg sjølv ikkje til val. I år er det nye folk som aspirerer til ordførarvervet. Det er veldig bra for rekrutteringa til lokalpolitikken!

På listekandidattreffa i dei ulike bygdene, har det blitt tydeleg at kvar bygd har sine hjertesaker. Vi har uløyste saker og følte behov i alle bygder. For min del har det vore viktig å knyte bygdene i den nye kommunen saman. Skal vi greie det, må vi vere like opptatt av heilskapen som av kvar del.

Eldreomsorg er naturleg nok ei stor og viktig sak for Fjord kommune. Alderssamansetjinga er slik at det er nødvendig å utvikle denne tenesta framover for å kunne tilby gode tenester også i framtida.
Men vi må også greie å legge til rette for at born og unge har gode liv i bygdene våre. Ikkje minst må vi få unge menneske vil busetje seg her. Fjord Arbeidarparti har listekandidatar i alle aldrar, slik vi pleier. Men denne gongen går vi til val med ein ung listetopp. Jens Aklestad er den yngste ordførarkandidaten blant alle toppkandidatane til AP i heile landet.

Vi valde å satse på Jens av ulike grunnar: Mest av alt fordi han er ein engasjert og dyktig politikar, men også fordi vi ville gjere alvor av praten: Vi vil at dei unge kreftene skal få reell påverknad på korleis kommunen vår skal utvikle seg. Jens står støtt på Arbeidarpartiet sin politikk, og han har allereie hatt mange tillitsverv i partiet. Han er uredd og tydeleg, men han er også lyttande og konstruktiv når noko skal løysast. Desse eigenskapane har gjort at Fjord AP har sett han på toppen av vår liste. Møre og Romsdal AP har gitt han sjetteplassen på fylkestingslista.

Mi oppmoding blir derfor denne:
Bruk stemmeretten din! Stemmer du Arbeidarpartiet, sikrar du at vi får ungdommeleg pågangsmot inn i leiinga av Fjord kommune, og du bidrar til at Fjord kommune vert representert i fylkestinget! Godt val!

Eva Hove
Ordførar Fjord

Til nyhetsstudio