Annonse
8/9 Kvifor skal Siv bli ordførar?

I Nordre si valavis presenterer ordførarkandidatane frå dei forskjellig partia seg. Dei går til val på ein god skule, god eldreomsorg, ei JA-kommune, fin plass å arbeide, ein god plass å vekse opp og bli eldre og attraktivt for næringslivet. Men ingen av desse beskriv korleis dei skal få det til, det er det berre ordførarkandidaten frå Arbeidarpartiet som svarer klart på.

Siv Katrin Ulla Hagala frå Arbeidarpartiet er ei dyktig og kreativ dame med evne og vilje til samarbeid. Ho forstår betydninga av å samarbeide for å finne løysingar som stend seg i mange år. Ho forstår ulikskapen som styrker demokratiet, ho er open og inkluderande. Ho har erfaring frå krevjande oppgåver i Ålesund kommune og var fremst på barrikadane for å få Haram utav Ålesund. Erfaring frå fylkeskommunal politikk som nestleiar i utdannings- og kompetanseutvalet har gitt verdifull støtte til Haram Vidaregåande skule. Relasjon ho har bygd mot fylkeskommunen vil være viktig for samarbeidet og utviklinga vidare. I Ålesund kommune er ho utvalsleiar i komiteen for helse og omsorg. Ho kjenner utfordringane i nye Haram både når det gjeld legetenester og eldreomsorg. Ei erfaring som vil kome heile Haram til nytte om ho blir ordførar.

Det blir ei krevjande oppgåve å bygge nye Haram kommune. Samarbeide på tvers blant all partigruppene blir viktig. Ordføraren i nye Haram kommune bør ha spesielt gode eigenskapar for å bygge gode relasjonar, finne kreative løysingar, og etablere eit godt samarbeide både med innbyggarane, med partigruppene og i region. Dei beste løysingane finn vi i fellesskap.

Siv har disse kvalitetane og difor er ho den beste ordførarkandidaten i Haram kommune – gi ho di stemme 11. september.
Godt val.

Trond Seth
Listekandidat Haram Arbeidarparti

Til nyhetsstudio