Annonse
8/9 Også bygdefolk har røysterett

Partiprogramma er nøye studert, rett nok Ikkje dei frå partia som set i posisjon ( AP, SP, KRF, V, SV,) Dei har hatt sin sjanse denne perioden, og vi kjenner diverre det sørgelege resultatet når det gjeld nedskjering i eldreomsorg og utdanning og absolutt null engasjement i bygd-og tettstadutvikling.

Difor studerer eg dei andre i von om at dei kan gjere det betre.
Høgre, eller Høyre, som dei skriv i nynorskkommunen Ålesund, poengterer tidleg at dette er partiet for by og byfolk. Monica Molvær skriv : «Jeg brenner for by-og næringsutvikling.» Det er greit å vere ærleg, ho brenn for byen, men ikkje for bygdene.

» Brosjyren har ei heil side om reiseliv og byutvikling, men ikkje eitt einaste konkret punkt om bygd-og tettstadutvikling.
Under «klima, miljø og samferdsel» skriv Høgre: «Tilgjengelig kollektivtransport vil være viktig for å skape en urban, grønn og smart by».

Kva med kollektivtilbodet i utkantane av kommunen? Folk som bur der kan til dømes ikkje delta i konsertar eller andre kveldsarrangement i byen utan å ha eigen bil! Seinare bussavgangar trengst sjøl om bygdene ikkje er særleg »urbane eller smarte», men i alle fall «grøne» på sin måte.

«Brosundtunnelen må realiseres for å lykkes med byutvikling» (sitat frå programmet). Ikkje eitt ord om kva som må gjerast i det trafikkalt mest belasta området i kommunen, Sjøholt sentrum, med store og aukande trafikkproblem.

Høgre ser ut til å ha gløymt at også bygdefolk har røysterett, men satsar der «kjøtvekta» er, nemleg i byen.

Når så Høgre seier Ja til både Kvasneset og Møreaksen, sjøl om dei ikkje tør nemne det i programmet, kastar eg listene frå Høgre i bosset. Det bør alle på bygdene gjere.

Reidun Klock Tjervåg,
Ørskog

Til nyhetsstudio