Annonse
8/9 Politikarane skapar uro og frykt

No har eg ikkje tatt del i debatten om eldrepolitikken i Ålesund, som avtroppande leiar for helse og omsorgskomiteen og på veg inn i ny kommune. Likevel så må eg få kome med eit hjartesukk, heilt på tampen av valkampen – nemleg at vi har gode tenester for helse og omsorg i Ålesund. Heile debatten om Sanitetshjemmet har spora heilt av og ein evnar ikkje sjå at vi faktisk gjer det i eit ledd på å skape nye, gode tilbod og plassar for eldre. Ja, vi er ikkje perfekte, men vi har faktisk gode tenester!

Vi har evna å kutte liggetider på sjukehuset, vi har ikkje lange ventelister på sjukeheimsplass, heimebasert omsorg har fått auka midlane sine, vi har fleire dagplassar for eldre med demens, vi har avlastning for dei som treng det, rehabilitering og fysio/ergotenester som bidreg inn i både heimen og sjukeheimar.
Ja, vi har hatt nokre avvik, og har lagt til rette for at det skal bli enklare å melde avvik. Vi har fokus på pårørande, og vi skal satse enno meir på forebygging for dei som vil bu heime.

Eg meiner at vi må vere glade for å ha så gode tenester som vi har. Våre tilsette er kompetente, omstillingsdyktige, vi har unngått Robek i år og kan investere meir om ein held seg utafor.
Eg veit at det er nokre få som nyttar seg no for å få politiske poeng, men det er faktisk ugreit å kaste tilsette i kommunen under bussen på denne måten.
Ålesund er ei god kommune å bli gamal i! Slutt med skremselspropagandaen!

Siv Katrin Ulla Hagala
Komiteleiar for helse og omsorg

Til nyhetsstudio