Vil ikkje slå saman skulane på Nordøyane med gamle tal

Vil ikkje slå saman skulane på Nordøyane med gamle tal

Publisert: - Oppdatert: 02.02.2022 kl 07:08

Senterpartiet ønskjer seg ei ny vurdering i saka, og la det fram for komite for oppvekst denne veka. Alternativet om ein ikkje får fleirtal for dette vidare, er eit vedtak om å oppretthalde skulestrukturen slik den er no.

Flølo krev avklaring for skulen i Fiksdal

Flølo krev avklaring for skulen i Fiksdal

Publisert:

Kommunestyrerepresentant Knut Flølo (Frp) i Vestnes vil snarast råd få avklara kva Vestnes kommune vil gjere med skulebygget dersom Fiksdal skule blir lagt ned frå hausten.

- Vi vil stå skulder ved skulder og støtte øyfolket

- Vi vil stå skulder ved skulder og støtte øyfolket

Publisert:

Erin Hildre ved Hildre Montessoriskule forstår godt folket på Nordøyane, som vil behalde skulane i bygdene. - Det er ikkje noko problem å forstå reaksjonane, for våre eigne kjensler ligg framleis rett under huda hjå alle her på Hildre. Men, legg kommunen ned og dei vil starte opp med ...

Hasseldal vil legge ned på Lepsøy og Flem

Hasseldal vil legge ned på Lepsøy og Flem

Publisert:

Å legge ned skular er ei viktig sak som påverkar lokalsamfunnet, foresette, elevar og tilsette ved skulane, innrømmer kommunedirektøren i innstillinga til utvalet for oppvekst. Dei handsamar saka på måndag. - Kommunedirektøren mener elevene vil få eit godt pedagogisk tilbod dersom alle ...

- Håper lokale politikarar vil sjå annleis på saka

- Håper lokale politikarar vil sjå annleis på saka

Publisert:

Eg synes det er synd med denne skepsisen frå kommunedirektøren i Ålesund. Det seier Falk Daniel Øverås i Gadus, som eig selskapet Møretorsk as. - Vi har søkt om å etablere ein lokasjon for torskeoppdrett i Alvestadbukta ved Brattvåg/Hildre, etter dei retningslinjer og planer som kommunen ...

Hasseldal negativ til torske-oppdrett

Hasseldal negativ til torske-oppdrett

Publisert:

Ålesund kommune vil ikkje tilrå at det blir etablert oppdrettsanlegg for torsk i Alvestadbukta på Hildrestranda. Det kjem fram i ei innstilling frå kommunedirektør Steven Hasseldal til planutvalet. Saka skal opp der komande tysdag.

Vil ikkje ha T-kryss i Fremstedalen

Vil ikkje ha T-kryss i Fremstedalen

Publisert:

Planutvalet i Vestnes vil overfor Statens vegvesen signalisere at ein ikkje ønskjer eit T-kryss i stigningane frå Fremstedalen og opp på Ørskogfjellet.

Vil ha fortgang i

Vil ha fortgang i "vegprosjekt som verkeleg betyr noko"!

Publisert: - Oppdatert: 28.01.2022 kl 15:30

No er tida inne til å få fortgang i vegprosjekt som verkeleg betyr noko. Dette er konklusjonen som munner ut etter stiftinga av «Sunnmøre på rett veg». Og det blir ikkje etterlete den minste antydning til tvil: Eksportvegen og Vegsund – Breivika må på topp.

Vurderer sal av stabburet og Løsetstova

Vurderer sal av stabburet og Løsetstova

Publisert:

I komande formannskap skal det opprettast ei arbeidsgruppe som skal sjå på eigesomsmassen til Fjord kommune. Gruppa skal legge fram ei vurdering innan utgangen av juni 2022.

- Veg på land må kome før kryssing av fjordane

- Veg på land må kome før kryssing av fjordane

Publisert:

No er det alvor, blir det hevda bestemt frå ei arbeidsgruppe. Bodskapen er at dei ikkje tek sjansen på å overlate samferdselsprosjekta til politikarane. - Vi har sove i mange år her på Sunnmøre og stolt på at politikarane skulle ordne opp for oss. Det har ikkje skjedd, og no har vi vakna. ...

Fiksdal Friskule etterlyser klarsignal

Fiksdal Friskule etterlyser klarsignal

Publisert:

Fiksdal Friskule treng eigna skulelokale. Dei har sendt skriv til Vestnes kommune der dei ber om at det blir lagt opp ein framdriftsplan som gjer det muleg med oppstart for friskule hausten 2022.

- Urimeleg lang tid for gjennomføring av politiske møte i nye Ålesund

- Urimeleg lang tid for gjennomføring av politiske møte i nye Ålesund

Publisert:

Medlemstalet opp i 328, 37 i pluss. Framstegspartiet i Ålesund har markert seg på mange område, men det er ikkje alltid så enkelt å oppnå fleirtal for sine saker. Årsmeldinga som blei lagt fram under møtet i Nordøyhallen fredagskvelden, vitnar om både pluss og minus. Målet er i alle ...

- Dei som styrer i Ålesund i dag må skiftast ut

- Dei som styrer i Ålesund i dag må skiftast ut

Publisert: - Oppdatert: 28.01.2022 kl 15:35

Ålesund Framstegsparti skaper ingen tvil om kvar partiet står: Mangeårig nei til bypakken skal køyrast fram i Stortinget. - Det må bli slutt på milliardsløsinga til bistand og kommunen må prioritere det mest nødvendige, slik som helse og omsorg. - Vi må få vekk dei som styrer Ålesund ...

- Vi sa nei, men dei ville ikkje høyre på det

- Vi sa nei, men dei ville ikkje høyre på det

Publisert:

Det meiner Audun Steinnes i Tennfjord vil verte avgjerande for mange, når dei skal røyste om Haram skal gå ut av Ålesund eller ikkje. Sjølv er han mellom dei som er usikker.

Vestnes kommune tek sak til departementet

Vestnes kommune tek sak til departementet

Publisert:

Planutvalet i Vestnes vedtok onsdag å sende brev til Kommunal- og distriktsdepartementet for å prøve å gjere om Statsforvaltarens vedtak om å ikkje gi dispensasjon for oppdrett på Korsvika ved Gjelsten.

- Nye Veier har ikkje forstått kor viktig denne vegen er

- Nye Veier har ikkje forstått kor viktig denne vegen er

Publisert:

- 2022 blir eit rekordår for nye konkurransar for Nye Veier, skriv selskapet i ei pressemelding. Men det betyr ingen ting for eit utolmodig næringsliv i Møre og Romsdal, så lenge E136 Vestnes-Romsdalen ikkje er på lista.

Djupt bekymra for torskeoppdrett i Alvestadbukta

Djupt bekymra for torskeoppdrett i Alvestadbukta

Publisert:

FNF Møre og Romsdal er djupt bekymra for at etablering av torskeoppdrett i Alvestadbukta i Ålesund kommune vil føre til utslettelse av villtorsken i fjorden slik som norsk tamlaks har øydelagt dei norske villaksbestandane.

- Stikk imot alle flotte planar

Stordal Fjellservice fortviler:

- Stikk imot alle flotte planar

Publisert: - Oppdatert: 20.01.2022 kl 13:19

- Vi har i fleire år fått midlar til løypekøyring frå kommunen. Til 2022 har ikkje Fjord løyvd nokon ting. Dette er stikk imot alle flotte planar om å få folk ut i aktivitet og friluftsliv, seier Kristen Leganger, leiar i Stordal Fjellservice.

- Vi må nok klare det meste sjølv

Folkerøystinga nærmar seg:

- Vi må nok klare det meste sjølv

Publisert:

På Hildre der eg bur må vi nok ordne det meste sjølv, slik vi alltid har gjort seier Ivar Narve Søvik til Bygdebladet. - Berre dei ikkje set altfor mange hindringar i vegen, så skal vi nok klare oss bra der ute.

Vil likevel gi dispensasjon til oppdrett

Vestnes:

Vil likevel gi dispensasjon til oppdrett

Publisert: - Oppdatert: 19.01.2022 kl 14:46

I sak om oppdrett i Korsvika ved Gjelsten har Statsforvaltaren gjort om vedtaket til Vestnes kommune om å gi Hauge Aqua dispensasjon for oppdrett. No vurderer Planutvalet å be Kommunaldepartementet å gjere om Statsforvaltaren sitt vedtak.

Folkemøte om etterbruk av Tresfjord trygdeheim

Folkemøte om etterbruk av Tresfjord trygdeheim

Publisert:

Tresfjord trygdeheim vart rett før jul taksert til 2,2 millionar kroner. Verken Vestnes kommune eller bygdefolket har enno konkrete planar for framtidig bruk av bygget.

Dato for folkerøysting er klar

Haram ut av Ålesund?:

Dato for folkerøysting er klar

Publisert: - Oppdatert: 11.01.2022 kl 19:56

Ei utgreiing om konsekvensane av Haram ut av Ålesund er klar i midten av februar, og folkerøystinga for innbyggarane i gamlekommunen blir 3. mars.

Nei til oppdrett av torsk på Myrekaia-Alvestadbukta

Nei til oppdrett av torsk på Myrekaia-Alvestadbukta

Publisert:

Kommunedelsutvalet Brattvåg, Hildre og Søvik har i ein høyingsuttale sagt nei til å tilrå etablering av akvakulturlokalitet for matfisk av torsk på Myrekaia-Alvestadbukta.

Kom med traktor-pengar og lova byggestart i år

Kom med traktor-pengar og lova byggestart i år

Publisert:

Rett før jul fekk Gjermundnes vgs i Vestnes løyvd nær ein million kroner i tilskot av Utdanningsdirektoratet til innkjøp av ny traktor.

Krf-politikar vil møte ”folket” i Tennfjord

Krf-politikar vil møte ”folket” i Tennfjord

Arnt-Ove Tenfjord ønsker meir kontakt med grasrota

Publisert:

- Dette er ein idé eg har bore på sidan 1985. Eg ønsker å skape ein arena i Tennfjord-området i forkant av kommunestyremøta der folk kan ta opp ulike saker, seier Arnt-Ove Tenfjord.