Eigedomsskatten firedobla på gamalt hus

Eigedomsskatten firedobla på gamalt hus

Publisert:

Frå 2020 gjekk Vestnes kommune vekk frå lokal takst ved berekning av eigedomsskatt. Det kan for enkelte huseigarar gi svært store utslag.

Frp vil ha fleire flyktningar

Frp vil ha fleire flyktningar

Publisert: - Oppdatert: 24.03.2022 kl 10:21

Vi må bli med og stille opp på dette her, sa Thorbjørn Fylling i debatten om flyktningar frå Ukraina i formannskapet forrige veke. - Eg vil oppmode til å finne gode løysingar, der ein kan berede grunnen til å ta imot fleire enn det talet vi har her no.

Sjekkar kor mange ein kan ta imot frå Ukraina

Sjekkar kor mange ein kan ta imot frå Ukraina

Publisert: - Oppdatert: 22.03.2022 kl 17:37

Formannskapet har blitt samde om ein uttale om situasjonen i Ukraina i dag.

Til Oslo for å stoppe kommunestyre-vedtaket

Til Oslo for å stoppe kommunestyre-vedtaket

Publisert:

- Eg er ikkje villig til å ofre alt på folkerøystinga sitt alter. Tonen i debatten har blitt verre, verre og til slutt enda verre. Eg er van til eit politisk miljø, der vi er rykande uenig i sak. men vi har respekt for kvarandre.

Ber Ålesund ta imot fleire flyktningar

Akkurat no:

Ber Ålesund ta imot fleire flyktningar

Publisert: - Oppdatert: 24.03.2022 kl 10:44

IMDi ber Ålesund ta imot fleire flyktningar, og med den nye anmodninga blir Ålesund anmoda om å ta imot totalt 410 flyktningar.

Dette seier departementet om Haram

Dette seier departementet om Haram

Publisert:

Ålesund kommune har hatt møte med departementet i saka om kommunedeling og grensejustering. No ber departementet om meir informasjon. Den informasjonen vil departementet ha seinast 25. mars.

Kuttar fleire skuleklasser

Vidaregåande i Haram og på Gjermundnes:

Kuttar fleire skuleklasser

Publisert: - Oppdatert: 21.03.2022 kl 10:58

Dei vidaregåande skulane på Gjermundnes og i Haram er mellom skulane som har for låge søkartal på enkelte linjer komande skuleår. Det gjer at fylkeskommunedirektøren foreslår at til saman 34 klassar på 13 skolar ikkje blir sett i gang skoleåret 2022/2023.

Skal gjere skulevegen på Vestnes tryggare

Skal gjere skulevegen på Vestnes tryggare

Publisert:

Gjennom ulike tiltak skal Vestnes kommune gjere skulevegen og nærmiljøet ved Helland skule tryggare for elevane.

Slik blir nye Haram

Søknad sendt:

Slik blir nye Haram

Publisert: - Oppdatert: 18.03.2022 kl 20:05

Dersom regjeringa godkjenner søknaden om deling av Ålesund kommune, er det slik nye Haram og rest-Ålesund blir sjåande ut.

Vatne/Tennfjord og Søvik/Gryta blir i Ålesund

44-33 sender Haram ut, men;

Vatne/Tennfjord og Søvik/Gryta blir i Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 21.03.2022 kl 11:54

Med 44 mot 33 røyster vedtok Ålesund kommunestyre torsdag at Haram og Ålesund skal skilje lag. Men politikarane vedtok og ei grensejustering, som inneber at Vatne/Tennfjord/Søvik/Grytastranda blir i storkommunen. Dette vart vedteke med 42 mot 35 røyster.

Full kamp om Haram

Frå starten i Ålesund kommunestyre:

Full kamp om Haram

Publisert: - Oppdatert: 21.03.2022 kl 11:55

Gruppeleiarane i kommunestyret fekk ordet først i saka om Haram skal ut av Ålesund. Meiningane var som forventa delte. Nedanfor er eit samandrag av innleiingane.

Avviste å behandle innbyggarforslag

Ålesund kommunestyre:

Avviste å behandle innbyggarforslag

Publisert: - Oppdatert: 17.03.2022 kl 15:50

Første slag i Ålesund kommunestyre i dag, stod om innbyggarforslag skal kome på dagsorden direkte utan sakshandsaming i administrasjonen. Det gjeld eit motsvar til "Vi som vil være i Ålesund, og kravet om grensejustering".

Haram ut med sterk markering

Kommunestyret i Ålesund:

Haram ut med sterk markering

Publisert:

"Haram ut av Ålesund" leverte ei sterk markering før kommunestyremøtet i Ålesund torsdag. Først utanfor kommunehuset, og deretter i kommunestyresalen.

Kommunetoppar melder forfall til skjebnemøtet for Haram i dag

Kommunetoppar melder forfall til skjebnemøtet for Haram i dag

Publisert: - Oppdatert: 17.03.2022 kl 11:35

Både ordførar og kommunedirektør har meldt sjukdomsforfall til kommunestyremøtet som skal handsame "Haram ut av Ålesund" kl 14 i dag.

Ja til Haram ut av Ålesund

Formannskapet tysdag:

Ja til Haram ut av Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 16.03.2022 kl 06:53

Tysdag vedtok formannskapet i Ålesund med 9 mot 6 røyster, at Haram og Ålesund skal skilje lag. Eit forslag som ville innebere at Vatne/Tennfjord/Søvik blir med Ålesund vidare, fall med 8 mot 7 røyster.

Geir Inge Lien tordnar mot kommunedirektør Hasseldal

Geir Inge Lien tordnar mot kommunedirektør Hasseldal

Publisert:

Stortingsrepresentant Geir Inge Lien (Sp) er mildt sagt oppgitt over kommunedirektør Steven Hasseldal i Ålesund. I innstillinga til kommunestyret vil Hasseldal vidareføre Ålesund kommune med dagens grenser.

Verneombod bekymra for tilsette om Haram går ut

Verneombod bekymra for tilsette om Haram går ut

Publisert:

Vi er bekymra for dei tilsette, det skriv koordinerande hovudverneombod Lars Rindal, og hovudverneombod Lill Rustad, i ein uttale til saka om oppsplitting av Ålesund kommune. - Då tenker vi på prosessen dei neste åra. Vi er bekymra for utslitte leiarar og tilsette.

Krav om snarleg start på vegstrekninga Vestnes – Dombås

Krav om snarleg start på vegstrekninga Vestnes – Dombås

Publisert:

E136 har vore diskutert i fleire tiår, no er det krav om handling frå styresmaktene. Dette er konklusjonen frå fylkesstyret til årsmøtet i 19, - 20. mars.

Vestnes er på veg inn på ROBEK-lista

Vestnes er på veg inn på ROBEK-lista

Publisert:

Vestnes er på veg inn på ROBEK-lista, og kommunen må førebu seg på at Statsforvaltaren skal føre kontroll med økonomien.

Dette gjer Vestnes og Fjord med flyktningar frå Ukraina

Dette gjer Vestnes og Fjord med flyktningar frå Ukraina

Publisert:

Vestnes er i gang med å førebu seg på å ta i mot flyktningar frå Ukraina. Kriseleiinga i kommunen har hatt møte om konflikten.

Sjøholt folkehøgskule vil ta i mot flyktningar frå Ukraina

Sjøholt folkehøgskule vil ta i mot flyktningar frå Ukraina

Publisert:

Sjøholt folkehøgskole har send mail til Ålesund kommune, der ein tilbyr seg å innkvartere flyktningar frå Ukraina. Det fortel rektor Lars Johan Klokk til Bygdebladet. - Internatet byrjar å bli ferdig, og vi kan klare dette på kort sikt.

Vil ta imot 75 frå Ukraina

Ålesund:

Vil ta imot 75 frå Ukraina

Publisert: - Oppdatert: 14.03.2022 kl 09:39

Kommunedirektøren si innstilling til formannskapet 15. mars: Ålesund formannskap vedtek at Ålesund kommune kan ta imot og busette totalt 75 flyktningar frå Ukraina i 2022.

- For tidleg å splitte Ålesund no

- For tidleg å splitte Ålesund no

Publisert:

- Etter å ha vurdert konsekvensutgreiinga frå BDO, høyringsuttalar, opinionsundersøking og den rådgjevande folkeavstemminga vedtek kommunestyret å vidareføre Ålesund kommune med dagens kommunegrenser.

Bekymra for tilsette ved kommunedeling

Hovudverneomboda i Ålesund:

Bekymra for tilsette ved kommunedeling

Publisert: - Oppdatert: 14.03.2022 kl 09:49

Vi er bekymra for dei tilsette sitt arbeidsmiljø i Ålesund kommune ved ein splittelse, heiter det i ein uttale frå hovedverneomboda i Ålesund. - Då tenker vi på prosessen dei neste åra. Vi er bekymra for utslitte leiarar og tilsette.

Kommunesenter framleis i Valldal

Kommunesenter framleis i Valldal

Publisert:

- Administrasjonssenter blir i Valldal, teknisk og kultur i Stordal og vi held på den fordelinga som er i helseeininga. Det blir to solide helsemiljø, i staden for eitt stort, seier ordførar Eva Hove.