Bygdebladet

Ut frå økonomiske omsyn vil Vestnes kommune selje Fiksdal skule, framfor å leige ut.

Ny privatskule uenig i at skulen må selgast til høgstbydande

Fiksdal skule blir lagt ned frå hausten. Bygda er i ferd med å starte opp friskule, og ser på skulebygget som aktuelt å kjøpe eller leige. Det kan vise seg å bli kostbart.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Sist oppdatert: 27.04.2022 kl 08:40

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!