ANNONSE
Annonse
Smitta går ned i Ålesund

Smitta går ned i Ålesund

Publisert:

Det er totalt 723 bekrefta smittetilfelle for veke 12. Det er ein nedgang frå 1 030 førre veke. Det er stadig lågare testaktivitet.

40 % færre smitta i Ålesund

40 % færre smitta i Ålesund

Publisert:

Det er totalt 1030 bekrefta smittetilfelle for veke 11. i Ålesund. Det er ein nedgang på 42,2 % frå førre rapportering (7. – 13. mars).

1 782 smitta i Ålesund sist veke

1 782 smitta i Ålesund sist veke

Publisert:

Det er totalt 1 782 bekrefta smittetilfelle for veke 10. Det er ein nedgang frå 3 048 førre veke. Det er stadig lågare testaktivitet, melder Ålesund kommune.

Smitta går ned i Ålesund

Smitta går ned i Ålesund

Publisert:

Det er totalt 3048 bekrefta smittetilfelle for veke 9. Ein nedgang i tal registrerte smitta sidan førre rapporteringsveke (4767).

Rekordhøge 4 767 smitta i Ålesund

Rekordhøge 4 767 smitta i Ålesund

Publisert:

Det er smitterekord med totalt 4 767 bekrefta smittetilfelle for veke 8. Talet på registrerte smitta er auka med ca 5 prosent sidan førre rapporteringsveke, då det var 4 550 smitta, melder Ålesund Kommune.

Ålesund lettar på korona-tiltaka

Ålesund lettar på korona-tiltaka

Publisert:

Regjeringa lempar no på koronatiltaka, mellom anna ved at det blir tillate med skjenking til klokka 23, auka moglegheiter for fritidsaktivitetar og fleire publikummarar. Karantenereglane blir mindre strenge. Framleis gult nivå for barnehagar og grunnskule. Ålesund følgjer opp dette med desse ...

Ny smittetopp i Ålesund, omikron sterkt aukande

Nyttårshelga:

Ny smittetopp i Ålesund, omikron sterkt aukande

Publisert: - Oppdatert: 04.01.2022 kl 13:01

Smittetala for Ålesund er no høge og stigande. Vi må derfor minne om å følgje smittevernreglane, og halde seg heime og teste seg om ein kjenner symptom.

Truleg omikronsmitte på Åse skole

Truleg omikronsmitte på Åse skole

Publisert:

Kommuneoverlegen i Ålesund kommune har fått stadfesta sannsynleg omikronsmitte i det pågåande smitteutbrotet ved Åse skole. Foreløpig dreier det seg om eitt bekrefta tilfelle av sannsynleg omikronsmitte, men alle relaterte smittetilfelle bør oppfattast som omikronsmitte inntil vidare.

Smitte ved Tomrefjord skule

Smitte ved Tomrefjord skule

Publisert:

Ein tilsett og to elevar har testa positivt for covid-19 på Tomrefjord skule. I samråd med kommuneoverlege vil klassetrinna som er råka vere heime frå skulen for å bevare smittevernfagleg drift på skulen.

Ålesund og Sula innfører ny lokal forskrift

Ålesund og Sula innfører ny lokal forskrift

Publisert:

Laurdag 20. november frå kl. 12.00 innfører kommunane Ålesund og Sula ei ny lokal forskrift. Det blir plikt med karantene for dei som bur med eller er til dømes kjærast med ein person som er påvist med koronavirus. Det er også påbod om munnbind i einskilde situasjonar.

Dette er korona-status i Bb-distriktet fredag

Dette er korona-status i Bb-distriktet fredag

Publisert:

Kriseleiinga i Ålesund har frå onsdag 10. november bestemt at rådet om ein-meteren må i bruk igjen i Ålesund. I Vestnes er det mindre smittevekst - og i Fjord er det lite smitte.

Meteren tilbake i Ålesund

Meteren tilbake i Ålesund

Publisert:

Kriseleiinga har frå onsdag 10. november bestemt at rådet om 1-meteren må i bruk igjen i Ålesund. – Smittetrykket er aukande og alle må no gjere ein ekstra innsats, følg smittevernråda og hald 1 meter avstand til andre der det er mogleg, seier kommuneoverlegen.

54 smitta i Vestnes siste døgn

54 smitta i Vestnes siste døgn

Publisert: - Oppdatert: 04.11.2021 kl 16:05

Kriseleiinga i Vestnes kommune har i dag hatt møte grunna høge smittetal i kommunen. Siste døgn har det vore registrert 54 nye smittetilfelle med covid-19.

Elevar ved Tomrefjord skule smitta

Elevar ved Tomrefjord skule smitta

Publisert: - Oppdatert: 06.10.2021 kl 21:23

Det er registrert koronasmitte i to skuleklassar ved Tomrefjord skule. Elevane har ikkje vore på skulen med symptom.

Tolv koronasmitta i Vestnes denne veka

Tolv koronasmitta i Vestnes denne veka

Publisert: - Oppdatert: 07.10.2021 kl 08:26

Det har vore ein aukande trend av koronasmitte i Vestnes i dagane etter gjenopninga 24. september.

Vil slutte å skilje mellom fastbuande og gjestearbeidarar

Vestnes:

Vil slutte å skilje mellom fastbuande og gjestearbeidarar

Publisert: - Oppdatert: 07.10.2021 kl 08:31

Det har vore ein aukande trend av koromasmitte i Vestnes i dagane etter gjenopninga 24. september.

Fem ved Vard Søviknes med korona

27 nye i Ålesund mandag:

Fem ved Vard Søviknes med korona

Publisert: - Oppdatert: 31.08.2021 kl 13:24

Ålesund kommune fekk måndag 30. august meldt 27 nye smittetilfelle melder kommuneoverlege Olav Mestad

Ålesund innfører gult nivå

Ålesund innfører gult nivå

Publisert:

Kriseleiinga i Ålesund kommune bestemte fredag 27. august å innføre strengare smittetiltak i barnehagane og skolane i kommunen.

Ny lokal forskrift for Ålesund og Sula

Innfører lokal forskrift for Ålesund og Sula

Publisert:

Måndag 23. august har kommunane Ålesund og Sula innført ei ny lokal forskrift. Frå midnatt er det no påbod om bruk av munnbind der ein ikkje kan halde minst 1 meter avstand. Rådet om berre å samle 10 personar på besøk heime står framleis.

30 nye smitta i Ålesund fredag

30 nye smitta i Ålesund fredag

Publisert:

Ålesund kommune har fått meldt 30 positive koronatilfelle sidan fredag 20. august.

Endå to koronasmitta i Vestnes

Endå to koronasmitta i Vestnes

Publisert:

Vestnes kommune har i dag fått melding om to nye smittetilfelle.

To nye smittetilfelle i Vestnes

To nye smittetilfelle i Vestnes

Publisert:

Vestnes kommune fekk tirsdag melding om to ny smittetilfelle. Det gjeld to personar i same familie som tidlegare har fått påvist covid-19.

11 nye koronasmitta i Ålesund

11 nye koronasmitta i Ålesund

Publisert:

Ålesund kommuene fekk meldt om 11 nye koronasmitta i går, fredag 30. juli. Det er kjent smitteveg for 10 av 11 tilfelle. Smittesporing er gjort og nærkontaktar er i karantene.

12 nye smitta i Ålesund torsdag

12 nye smitta i Ålesund torsdag

Publisert:

Torsdag 29. juli fekk Ålesund kommune meldt 12 nye smittetilfelle med korona.

23 smitta i Ålesund onsdag

23 smitta i Ålesund onsdag

Publisert:

Kommunen fekk onsdag kveld meldt om 15 nye koronasmitta. I løpet av onsdagen kom det til saman 23 positive prøvar. Dei fleste har relasjon til pågåande utbrot og var i karantene.