Om Bygdebladet

Lokalavisa Bygdebladet vart etablert på Sjøholt i 1972.
Stiftarar: Kjell Opsal og Torill Mjelva Opsal
Pr. 2023 er avisa framleis familieigd av familien Opsal

Avisa er medlem av Landslaget for lokalaviser (LLA) og legg "Ver varsom plakaten" til grunn for det redaksjonelle innhaldet.

Redaktør/Dagleg leiar: Reidar Opsal

Dekningsområdet i dag:

Ålesund, Vestnes og Fjord kommunar

i Møre og Romsdal fylke
Kjem ut på papir og som eAvis tirsdag og annankvar fredag og som nettavis på www.bygdebladet.com

I samband med 40 års jubileumet i 2012 stod denne artikkelen på trykk om avisa si historie:

Bygdebladet 40 år

Av og til får vi spørsmålet: Korleis greier dokke å fylle avisa med stoff kvar gong. Det må då vere ei grense for kva ein kan finne på å skrive om…
Og her kjem vi til særpreget for dette distriktet – som vi av praktiske omsyn kallar ”Bygdebladdistriktet”, aktiviteten her er så stor at det alltid er noko å ta fatt på. Vi har tett med bedrifter der fleire er på topp i verdssamanheng.

Vi har eit sprudlande kulturliv med stor breidde og toppar som hevdar seg internasjonalt, Magne Fremmerlid, Jarle Remmereit, Yngve Gåsøy Romdal...
Her er massevis av samfunnsengasjerte personar som står på for vekst og utvikling.
Vi dekker bygda som har kandidaten som kan bli den neste landslagstrenaren, Kjetil Rekdal, vi har Bjørn Rune Gjelsten som er i den finansielle rikstoppen, omtala i ei av dei første avisene i 1972, om satsing på skisesongen…

Her er kor og korps som ikkje er redd for dei store oppgåvene. Unge aktørar hevdar seg i toppen i nasjonale konkurransar, Jenny Langlo…

Fotballen ruller og skisporten fenger nye generasjonar. Nye band og grupper dukkar opp og varesenter blir utvikla. Sjå berre kva som skjer på Digerneset no om dagen! Men framfor alt er det daglege som tek den største plassen - alt dette som viser kva vi driv med her i bygdene.

Blar vi i gamle årgangar av Bygdebladet, ser vi bl.a. at for 40 år sidan skreiv vi om nytt brannvarslingsanlegg i Vestnes, dårlege kontortilhøve for etatane i Ørskog kommune, Syltemartnan, tomtefelt på Rekdal og ny aktiv sesong for Skodje Skulekorps.

Og no sist veke var tema slik som kyrkjebasar i Ørskog, Brattvåg-siger i Kristiansund, om nytilsett kokk ved Vestnes Fjordhotell, o.s.v.

Kort sagt er det nærstoffet det er snakk om, nettopp dette som har vore og blir lokalavisa sin styrke. Alt dette du ikkje finn andre stadar, og som vedgår deg og staden der du bur.

Til dette kan leggast at vårt evige problem er å rekke over alt. Heldigvis har den digitale verda gjort det lettare å både ta og sende bilete og tekst, og slik er det blitt mange gode medarbeidarar som er der vi ikkje har høve til å stille opp.

Med denne avisa markerer vi litt dette med dei 40 år. Det er lang tid der vi har opplevd det meste, frå tombolaen på hjørnet til kongebesøk.

Arbeidsmessig har vi gjennom åra hatt mange flinke medarbeidarar som har stått på over lengre eller kortare periodar.

Vi syntes det var spesielt å få Jakob Kjersem på laget, denne legendariske idrettsmannen som vi hadde sett opp til frå barndommen, deltakar i to sommarolympiadar. London og Helsinki i 1948 og 1952, og blant dei kvassaste i skiløypa. Han hadde ein glimrande penn og hadde sin meiningar.

Familien har frå starten vore sterkt involvert, og vi har lagt opp ei grei arbeidsdeling. Frå dag ein har Torill teke seg av rekneskapen og Kjell ansvaret for det redaksjonelle.
Som gründerar av avisselskapet har dette fungert fint i alle år der den eine har utfylt den andre på kvar sine område.

Takka vere ein dyktig stab kan vi lage fleire avissider enn nokon gong tidlegare. Den tekniske utviklinga har letta arbeidet enormt, men stadig nye utfordringer bankar på døra.

Spørsmål ein står overfor er publisering på nettet. Problemet her er at ingen til dato har fått til løysinger som gir eit økonomisk fundament. Samtidig er det klart at vi på ein eller annan måte må vere med på det som skjer. Vi får seie det slik at ”vi arbeider med saka”.

Eit heilt nytt tilbod til abonnentane er at eindel av årets saker blir presentert i bokform, noko som skal vere klart til jul.

Oftast er det slik at det er dei nye abonnentane som får ekstra tilbod. Dette har vi tenkt mykje på og konkludert med at dette bokverket skal vere gratis til alle som har fast abonnement.

Vi har også den gledelege opplevinga av at nye generasjonar i familien har gått eller er i ferd med å gå inn i drifta.

Og vidare har vår line vore at avisa skal vere fri og uavhengig utan band i noko retning. Dei fleste aviser i landet er i dag oppkjøpt av store konsern. Vi liker best å vere herre i eige hus.

Takk igjen til alle som har vore med på ferda. Fleire har vore abonnentar i alle 40 åra (!), takk til alle medarbeidarar både i og utanom huset, alle forretningsdrivande og andre som har brukt avisa til marknadsføring. Utan dette er det ikkje sjanse til å drive økonomisk.

Vi gløymer aldri dei som frå første dag var med oss som brukarar og dermed støttespelarar.
No går vi vidare for å møte utfordringer og søke å lage eit så godt og aktuelt produkt som er mulig med dei ressursar vi har til rådvelde.

Helsing Torill og Kjell

- som starta Bygdebladet ved kjøkkenbenken i 1972.