- Eidet skule må vi bygge uansett, men vi fekk jo ein dyrare skule i Ålesund enn det gamle Haram la opp til

- Eidet skule må vi bygge uansett, men vi fekk jo ein dyrare skule i Ålesund enn det gamle Haram la opp til

Publisert:

Det er mykje som skal på plass i kommunedelinga, og vi må sørge for å ha ei trygg økonomisk styring, fortel utvalsleiar Siv Ulla til Bygdebladet. - I den nye kommunen no skal vi samle organisasjonen, og vi skal samle folket. Eg trur det vil gå seg til etterkvart.

Vil legge saka død

Habilitetsspørsmål:

Vil legge saka død

Publisert: - Oppdatert: 22.07.2022 kl 11:57

I samband med sak om Møreaksen og bompengar i Vestnes kommunestyre, har habilitet blant kommunestyrerepresentantar også vore tema. Dagfinn Wiik (Pp) er ein av dei det er blitt stilt spørsmål ved.

Høgre på topp  – SV størst blant «småpartia»

"Karakterboka" til sommarferien:

Høgre på topp – SV størst blant «småpartia»

Publisert: - Oppdatert: 13.07.2022 kl 09:15

Norfakta har levert den politiske «Karakterboka» 9. juli. Den viser at Erna & co i Høgre kan nye godt soldagane – regjeringspartia AP og SP er svekka inn i feriedagane.

«Vi har mange flinke kandidatar til toppvervet»

«Vi har mange flinke kandidatar til toppvervet»

Publisert:

Etter mange spekulasjonar er det no klart at Arbeidarpartiet i Ålesund skal lansere ny toppkandidat. Leiaren nominasjonskomiteen, stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakke, ser ikkje dette som noko problem: «Vi har mange flinke som kan bli aktuelle».

Åse Kristin tek ikkje attval

Åse Kristin tek ikkje attval

Publisert:

Noko av det sikre for Ålesund Arbeidarparti si liste er at Åse Kristin Ask Bakke ikkje blir med: - Eg har rikeleg med oppgåver som stortingsrepresentant.

Vestnes må innføre smertande tiltak

Vestnes må innføre smertande tiltak

Publisert:

Vestnes er innmeldt på ROBEK-lista. Bakgrunnen er eit meirforbruk på 20,1 millionar kroner i 2019, 2020 og 2021, som ikkje er inndekt innan to år.

Open ordførarkamp i Vestnes

Open ordførarkamp i Vestnes

Publisert:

Senterpartiet er ikkje lenger det suverene partiet i lokalpolitikken i Vestnes. Dermed er det før nomineringane startar for alvor, heilt opent om kven som kjem til å toppe partilistene.

mange kjem til å kjempe om toppvervet

Mange kjem til å kjempe om toppvervet

Publisert:

Med ein fylkesordførar som har sagt i frå seg attval, er det ikkje det minste rart at spekulasjonane rundt den som skal ta over er i gang.

Vedum feira nye Haram i Brattvåg

Vedum feira nye Haram i Brattvåg

Publisert:

Finansmininster og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum reiste til Brattvåg fredag, for å feire reverseringa av Haram. Men i Kristiansand går det ikkje like lett. - Ja, no er det folk som skal få seie meininga si. Det er det som er vår sak der. Vi skal ikkje konkludere med kva folk skal meine. Men ...

På leit etter helsehus i Stordal

På leit etter helsehus i Stordal

Publisert:

Skal ein ruste opp eksisterande bygg, leige eller bruke Stordalstunet? Bygget til legekontor, helsestasjonen og psykiatritenestene i Stordal held ikkje mål. Kommunestyret vil enten leige eller ruste opp.

Fysioterapeutane får bli på Digernes

Fysioterapeutane får bli på Digernes

Publisert:

Haram Helse får dispensasjon i to år og kan drive med fysioterapi på Digerneset Næringsområde. Fleirtalet i planutvalet i Ålkesund kommune gjekk mot innstillinga til kommunedirektøren.

Gunn Randi frå Vikebukt konstituert som fylkeskommunedirektør

Gunn Randi frå Vikebukt konstituert som fylkeskommunedirektør

Publisert:

Fylkestinget vedtok i onsdag å konstituere Gunn Randi Seime frå Vikebukt som fylkeskommunedirektør frå 1. juli.

Nekta å legge ned barnehage på Hildre

Nekta å legge ned barnehage på Hildre

Publisert:

Utvalet som skal skilje Haram frå Ålesund, nekta å legge ned Hildre barnehage i går. Saka vert send tilbake Ålesund, og ein oppmoder kommunedirektøren om å gå i dialog med huseigar.

Gjer klart for kapell på Syltefjellet i Valldal

Gjer klart for kapell på Syltefjellet i Valldal

Publisert:

Nonnene i Fjørå har i lang tid førebudd bygging av eit kapell på Syltefjellet i Valldal. No har formannskapet i Fjord gitt dei løyve til å sette det opp.

Nei sist, derfor truleg nei no også for Haram Helse på Digernes

Nei sist, derfor truleg nei no også for Haram Helse på Digernes

Publisert:

Haram Helse får lite støtte frå kommunedirektøren i Ålesund. I dag, tirsdag, skal planutvalet i Ålesund handsame klagen til Haram Helse. Innstillinga går på at fysioterapeutane ikkje kan ha praksis på Digernes.

- Hastar med å få tilsett kommunedirektør

Første møte torsdag:

- Hastar med å få tilsett kommunedirektør

Publisert: - Oppdatert: 22.06.2022 kl 15:17

Vi skal bygge to nye kommunar, og det aller første blir å tilsetje prosjektleiar eller kommunedirektør, sa Jarle Hauge Steffensen (MDG). - Dette arbeidet haster det med å kome i gang med, og spesielt Haram-utvalet bør starte dette arbeidet før sommarferien.

Dette seier Erna om omkamp i Haram

Dette seier Erna om omkamp i Haram

Publisert:

Den tidlegare statsministeren vende tommelen rett ned for spørsmålet om forsøk på å få Haram tilbake til Ålesund.

Stort fleirtal for oppdeling

Stort fleirtal for oppdeling

Publisert: - Oppdatert: 20.06.2022 kl 15:36

Ingen veg tilbake: Stortinget vedtok mot 29 stemmer at gamle Haram skal gå tilbake sine tidlegare grenser. Vedtaket i Ålesund kommunestyre om deling av Haram, blei dermed sett til sides.

Blir ikkje med i kommunestyret for nye Haram

Blir ikkje med i kommunestyret for nye Haram

Publisert:

- Dette blir siste periode for meg, seier Høgre-politikaren Bjørn Sandnes (72). Han er med i Ålesund kommunestyre, men kjem ikkje til å stille til val når nye Haram blir etablert.

Frykter total isolasjon for Nordøyane

Nordøyvegen verkar mot si hensikt

Publisert: - Oppdatert: 14.06.2022 kl 11:36

Få veker før den offiselle opninga av Nordøyvegen 27. august fryktar både lokalpolitikarar og næringsliv at milliardprosjektet vil virke mot sin hensikt. Høge bomsatsar kan føre til utarming av øyane i staden for tilflytting og blomstrande næringsliv. I går vart ein ny rapport frå ...

- Haram må bestemme avvikling på Hildre

- Haram må bestemme avvikling på Hildre

Publisert: - Oppdatert: 11.06.2022 kl 17:52

Komite for oppvekst ville ikkje avvikle Hildre barnehage onsdag. Ein samla komite vil at fellesnemnda for nye Haram skal uttale seg, og at formannskapet skal ta avgjerda. - Fellesnemnda for det nye kommunestyret skal få behandle den vidare utviklinga av saker innanfor sitt geografiske område, sa ...

Vestnes vil ikkje stoppe Møreaksen

Vestnes vil ikkje stoppe Møreaksen

Publisert:

Med fire mot tre røyster vedtok Vestnes formannskap sist tirsdag å ikkje gå vidare med oversendingsforslaget som bad Statens vegvesen stoppe arbeidet med Møreaksen.

Tek kontrollen over nye Haram 1. januar

Tek kontrollen over nye Haram 1. januar

Publisert:

I oktober 2023 vil kommunestyra i høvesvis Ålesund og Haram kome saman, og vil då konstituere seg. Frå 1. januar vil 47 politikarar ha ansvaret i Ålesund, og 27 folkevalde vil ta kontrollen i nye Haram.

- Kva om vi ikkje får desse pengane?

- Kva om vi ikkje får desse pengane?

Publisert:

Formannskapet i Ålesund vil gje kommunedirektør Steven Hasseldal høve til å bruke inntil 20 millionar kroner til delinga av Ålesund kommune.

Vil ha 20 millionar no til å dele Ålesund

Vil ha 20 millionar no til å dele Ålesund

Publisert:

Kommunedirektør Steven Hasseldal ber politikarane vedta ei ramme på 20 millionar kroner til ”nødvendige tiltak” i samband med delinga av Ålesund kommune. Midlane vert å dekke av tilsvarande auke i tilskot frå staten, skriv kommunedirektøren. Saka kjem til formannskapet over helga.