- Delinga av Ålesund må til Stortinget på nytt

- Delinga av Ålesund må til Stortinget på nytt

Publisert:

Medan dei ventar på 237 millionar frå regjeringa, har Ålesund vedteke å setje kommunedelinga på vent. Dette har Venstre og Alfred Bjørlo stor forståing for.

- Bør fortsette jobben med å dele Ålesund

- Bør fortsette jobben med å dele Ålesund

Publisert:

Stortingsrepresentant Geir Inge Lien (Sp) meiner stans i arbeidet med kommunedelinga er uheldig.
- Eg forstår at dette er tøft for alle partar, men Ålesund bør fortsette på jobben med kommunedelinga.

Vil ikkje løyve pengar til Haram

Vil ikkje løyve pengar til Haram

Publisert:

Kommunedirektøren i Ålesund vil ikkje løyve pengar til Haram. Nei, det er ikkje kommunedelinga denne gongen. Det er Haram bygdebok as det handlar om. Styret treng 980.000 for å fullføre prosjektet. Steven Hasseldal seier nei.

Så mange flyktningar kjem til Ålesund

Talet for 2023 er klart:

Så mange flyktningar kjem til Ålesund

Publisert:

Tysdag skal formannskapet i Ålesund diskutere kor mange flyktningar kommune skal ta imot i 2023. Staten vil gjerne at ein tar imot 400. Årsaka til dette er diverre eit aukande behov i Ukraina. Kommunedirektør Steven Hasseldal rår til at Ålesund kommune tar imot 200. Per desember 2022 hadde ...

Ser fram til jobb og turar i romsdalsfjell

Ser fram til jobb og turar i romsdalsfjell

Publisert:

- Eg er glad i naturen her, og gleder meg til å gå i fjellet, seier Helene Øvrelid, nytilsett kommunalsjef i Vestnes kommune.

Seks personar skal ha trekt seg frå Frp-lista

Seks personar skal ha trekt seg frå Frp-lista

Publisert:

Etter det Bygdebladet har grunn til å tru, går det mot eit aldri så lite mannefall på Frp si liste til kommunevalet i Haram. Så mykje som seks personar kan vere ute av lista allereie.

Renoverer - men Frp vil selge

Klar til flyktningar:

Renoverer - men Frp vil selge

Publisert:

Ikkje alle var samde i vedtaket.
- Vi må prioritere å sette i stand nedsarva skulebygg framfor å bruke millionbeløp på renovering av kommunale bustader, meinte Anne Marie Fiksdal (Frp).

Einaste tilsett i nye Haram

Einaste tilsett i nye Haram

Publisert:

Anders Hammer som skal bli nye Haram sin første kommunedirektør, tar vedtaket i siste kommunestyremøte i Ålesund til orientering.
Men for kvar dag som går så aukar risikoen for å ikkje lukkast med kommunedeling, eller at vi ikkje får så god kvalitet som ønskeleg i dei to nye kommunane ...

- Hindrer trafikktrygging på Furneset

- Hindrer trafikktrygging på Furneset

Publisert: - Oppdatert: 31.01.2023 kl 14:06

Vestnes kommunestyre er utolmodige, og forlangar at Statens vegvesen gjer noko med trafikkaoset ved ferjekaia på Furneset.
- No må vi stille krav til at noko blir gjort snarast. Vi må slutte å be høfleg, sa tidlegare ordførar Knut Flølo (uavh).

Veteran gjer comeback i kommunepolitikken

Veteran gjer comeback i kommunepolitikken

Publisert: - Oppdatert: 02.02.2023 kl 11:05

Trond Skjelten trekkjer seg frå Høgre lista til kommunevalet i Haram. Inn kjem veteranen Bjørn Sandnes som då tar 2. plassen. Også på 5. plassen er det endringar. Den går no til Inger Synnøve Remme.

Kommunedelinga på vent- No er det avgjort

Ålesund Kommunestyre:

Kommunedelinga på vent- No er det avgjort

Publisert: - Oppdatert: 26.01.2023 kl 20:04

Med 63 mot 14 stemmer bestemte Ålesund kommunestyre å setje arbeidet med kommunedelinga på vent. Eit framlegg frå eit mindretal med mellom anna Senterpartiet om å halde fram arbeidet, fekk berre 15 røyster.

I dag skal det avgjerast

Haram ut av Ålesund:

I dag skal det avgjerast

Publisert: - Oppdatert: 26.01.2023 kl 10:59

Torsdag skal politikarane i Ålesund avgjere skjebna til kommunedelinga. Det kan bety full stans i heile delinga og saka kan hamne på Stortinget på nytt. Eller ein går vidare som planlagd. Det siste kan vere ulovleg om regjeringa ikkje kjem med 237 millionar kroner ganske fort.

Melde seg ut av partiet

Melde seg ut av partiet

Publisert: - Oppdatert: 26.01.2023 kl 10:15

Før helga melde Rødt sin einaste representant i Ålesund kommune seg ut av partiet. Årsaka? Ikkje den pågåande debatten om våpen til Ukraina. I eit innlegg på Facebook viser Malena S. Malakzadeh til at ho er utbrent og utsleten.

Bygdestrid gir nytt parti for brattvågarar?

Bygdestrid gir nytt parti for brattvågarar?

Publisert: - Oppdatert: 24.01.2023 kl 15:49

Både Ole Petter Aarsund (Frp) og Trond Skjelten (H) frå Brattvåg tapte kampvoteringa om å vere ordørarkandidatar i nye Haram Kommune. No kan eit nytt parti kanskje jamne ut det fleire meinar er underrepresentasjon av brattvågarar på partilistenen til det nye kommunestyret.

- Kritisk til eige parti og partifelle

FrP-veteran i Brattvåg

- Kritisk til eige parti og partifelle

Publisert:

Ole-Petter Aarsund tapte voteringa om 1. plassen til Haram Frp, og trekte seg frå lista. Han er og kritisk til partiet i Ålesund, og til partifelle Norvald Lausund som vart toppkandidat i Haram.

Kommuneadvokaten om delinga av Ålesund

Kommuneadvokaten om delinga av Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 26.01.2023 kl 09:47

Kommuneadvokat Kristin Otterlei har laga ein uttale til kommunestyret, i samband med at politikarane skal vurdere stans i arbeidet med delingsarbeidet. Ho mellom anna på følgjande;
- Kommunestyret har ikkje politisk mandat eller demokratisk grunnlag for å gjennomføre delinga dersom dette ...

Dette vil Sp endre på i nye Haram

Dette vil Sp endre på i nye Haram

Publisert:

– Eg vil bygge opp att grunnskulen, så det blir den skulen barna i kommunen fortener. Dei er framtida vår. Eg vil ha ein kommune som tek ei aktiv rolle for å få folk til å flytte hit og skape seg ein heim her.

Haram Sp har valgt ordførarkandidat

Haram Sp har valgt ordførarkandidat

Publisert: - Oppdatert: 23.01.2023 kl 08:25

Vebjørn Krogsæter stiller som ordførarkandidat for Senterpartiet i nye Haram. Han var også ordførar før Haram vart saman slått saman med Ålesund der han no er varaordførar.

Peika på fleire feil

Peika på fleire feil

Publisert:

Vestnes Arbeidarparti ved ordførarkandidat Kristian Blindheim er klinkande klar. Grunnbemanninga på Stella Maris må aukast snarast råd.

- Katastrofalt for området

Ny E39: - Katastrofalt for området

Publisert: - Oppdatert: 23.01.2023 kl 10:14

Mykje folk og stort engasjement prega folkemøtet i Gomerhuset onsdag kveld. Statens vegvesen presenterte planane for ny E39 Digernes-Ørskogfjellet.

Stifter nytt parti i Haram

Nytt parti i Haram

Publisert: - Oppdatert: 20.01.2023 kl 15:01

Etter det Bygdebladet har grunn til å tru vil det innan kort tid bli stifta eit nytt parti i Haram kommune. Målet er sjølvsagt å få liste klar til kommunevalet 2023. fristen går ut 31. mars klokka 12:00.

Norvald på topp

Norvald på topp

Publisert:

Dei to Frp-veteranane Norvald Helge Lausund og Caroline Kjerstad Grønli er Frp sine listetoppar i nye Haram.

Toppar Ålesundslista

Toppar Ålesundslista

Publisert:

Hans Kjetil Knutsen stille på att i politiekken og toppar Ålesundslista for kommunevalsita til hausten.

- Ikkje godt nok

- Ikkje godt nok

Publisert:

Forrige veke møtte Ålesundsleiinga kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik i Oslo for å få pengar til delinga.

Har dårleg tid

Har dårleg tid

Publisert:

Prosjektet nye Haram byrjar å få dårleg tid. Tilsett kommunedirektør Anders Hammer er førebels einaste tilsette i leiargruppa.