ANNONSE
Annonse
Viktig å trekke til seg aktørar innan kunstfeltet

Viktig å trekke til seg aktørar innan kunstfeltet

Publisert:

Fylkeskommunen inviterer 15. august til innspelsmøte 15. august i Molde. Her er det mange som skal på bana. Med siktemålet å styrke arbeidsplassar og folketilvekst er det eit vidt interesseområde som melder seg, ikkje berre det maritime, vegbygging og alt anna. Dei lokale interessene går ...

Fjord Cadenza - eit stort kultureventyr!

Fjord Cadenza - eit stort kultureventyr!

Publisert:

Etter fleire fine festivalar bli det no invitert til store dagar innan kulturlivet. I pakt med tradisjonen kan publikum benke seg framfor ulike scener. Det startar som eit førespel på Teaterfabrikken måndag 9. august med ei gruppe som kallar seg Barokksolistane som skal gjenskape stemninga ...

Fylket har fått eigarskapet til Nordøyvegen - men kva med bompengane?

Fylket har fått eigarskapet til Nordøyvegen - men kva med bompengane?

Publisert:

Skanska - hovudentreprenøren, har overlevert Nordøyvegen til oppdragsgjevar og eigar, Møre og Romsdal fylkeskommune. Seremonien fann stad 1. august og offisiell opning for trafikk skjer laurdag 27. august. Dette var dagen for den store jubelen. Det blir neppe like mykje hurra for innføring ...

Strålande maidag – men med sterke skuggar frå Ukraina

Strålande maidag – men med sterke skuggar frå Ukraina

Publisert:

Vakrare nasjonaldag kunne ikkje få. Klart ver, grøn bjørk og snødekt i høgda og med stor vassføring i elvene som vaks opp under snøsmeltinga i varmen. Men dei tragiske overgrepa mot Ukraina sette sitt preg med påminning om at fridomen ikkje er sjølvsagt.

Til kamp for det norske språket i høgskuleutdanning og reklame!

Til kamp for det norske språket i høgskuleutdanning og reklame!

Publisert:

Identitet kan byggast på ulike område, men ein ting kan vi ha felles: Norsk språk. Men den utvatninga som no skjer er ganske utruleg.

Haram-folket får røyste om skilsmisse

Konsekvensane skal vere klare til 15. mars:

Haram-folket får røyste om skilsmisse

Publisert:

Demokratiet skal fungere – men ingen veit om «Haram ut av Ålesund» vinn framføring

Hjorterås til besvær på Eidet

Hjorterås til besvær på Eidet

Publisert:

Av og til kan det vere på sin plass å etterlyse den sunne fornuft. Vi har eit bestemt inntrykk av at det er aktuelt for den mykje omtala hjorteråsa på Eidet.

BB-kommentar: «Haram ut av Ålesund» må avklarast raskt

BB-kommentar: «Haram ut av Ålesund» må avklarast raskt

Publisert:

Det verste som no kan skje er at vi skal ha gåande ein uendeleg debatt om Haram si skjebne i forhold til nye Ålesund. Frå alle sider sett må det no vere ønske om rask behandling for å unngå svekking av både nye Ålesund og «gamle Haram».

Nesten avklaring for Mørebenken?

Nesten avklaring for Mørebenken?

Publisert:

Dersom det ikkje skjer noko heilt overraskande i siste timane, skulle samansetninga av Mørebenken på Stortinget vere klar.

Både Lien og Sve inne på Tinget – Ask Bakke er ute

Både Lien og Sve inne på Tinget – Ask Bakke er ute

Publisert:

Dramet rundt stortingsvalet er ikkje redusert. Den nyaste meiningsmålinga (15. juni) – viser at Høgre er størst og AP minst (!) blant dei fire store. Fylket får 8 mandat som i praksis blir fordelt på fire parti.

Er varaordføraren på kollisjonskurs med seg sjølv?

Er varaordføraren på kollisjonskurs med seg sjølv?

Publisert:

Toppane på lista i fylket blir samla fysisk på ID-huset i Brattvåg, øvrige går den digitale vegen – Vedum & co, for å delta i opninga av valkampen, melder fylkessekretær Isabelle Orvik på Vestnes til Bygdebladet.

Ålesund må tenke seg om

Publisert:

Til torsdag 17. juni kan kommunestyremedlemane for Ålesund bruke natt og dag til å spekulere ut løysinger. I slike stunder kan ein også lure på at så mange med liv og lyst går inn i politikken. Men moro er det neppe så mykje av no om dagen.

Skulepine i Vestnes

Publisert:

Det skal ikkje vere enkelt – noko skulepolitikarane sikkert kan skrive under på. Etter mykje styr att og fram med manglande fleirtal i kommunestyret for å akseptere friskular, blei det endeleg eit knepe ja. Men kor lenge var ”Adam i Paradis”?

Geiter på skogrydding

Publisert:

Vår gode kollega Tore Ellingseter frå Fiksdal let ofte si romsdalske røyst klinge i Dagsrevyen – ofte med lokale innslag. Sist tirsdag serverte han ein glitrande idé frå Rosenes by, eller omskrive til ”Geitenes by” – Molde.

Dramaet rundt Ålesund går vidare – kutt i dag?

Dramaet rundt Ålesund går vidare – kutt i dag?

Publisert:

Ingen fest og ingen kaker på bordet når Ålesund formannskapet kjem saman til fysisk møte i bystyresalen i dag: På sakslista står ei upopulær kuttliste frå kommunedirektøren. Bak på veggane rundt politikarane spøker kravet om oppløysing – Haram vil ut!

Kuttliste for Ålesund på absolutt verste tidspunkt

Kuttliste for Ålesund på absolutt verste tidspunkt

Publisert:

Kveitebrødsdagane (om der har vore nokon) er definitivt slutt for nye Ålesund. Når kommunedirektør Astrid Eidsvik legg fram kuttliste for å spare 110 millionar, styrker det ikkje kommunen.

Skal prestebustaden i Ørskog stå til forfall?

Skal prestebustaden i Ørskog stå til forfall?

Publisert:

Kor lenge skal den historiske prestebustaden i Ørskog stå til forfall? Sentralt plassert i nærleiken til kyrkja og midt i bygda, skal den kunne vere til pryd. Men slik er det ikke. Den ansvarlege instansen skal vere Opplysningsvesenets fond.

Vi feira 17.mai – men ikkje som ”aldri før”!

Publisert:

I år fekk vi kanskje meir enn nokon gong oppleve kjensla av kor sterkt nasjonaldagen står i folkedjupet. Sjølv om alle (nesten) arrangement var avlyst/forbode, var det likevel markeringa av dag og grunnlov det meste dreide seg om.

Bygdebladet med avis på onsdag også neste veke

Publisert:

Sidan både 17. mai og 2. pinsedag i år fell på mandag kjem Bygdebladet ut på onsdag i staden for tirsdag både denne vake og neste veke.

Jobb, natur og miljø

Publisert:

Mange interessante trekk har kome fram i reportasjane rundt ”Den store folkevandringa”. Den overordna målsettinga er å halde på ungdommen og få utflyttarar tilbake.

Annleis 17. mai

Publisert:

Sjølvsagt skal vi alle vere med og feire Nasjonaldagen – men den blir mykje annleis. Ikkje minst i vårt distrikt vil smitteutbrota medføre feiring av 17. mai langt frå det tradisjonelle. Den store festen for store og små uteblir og viser alvoret i situasjonen.

Pengebruken må ned i Vestnes

Publisert:

Det er ikkje snakk om å vere i ei særstilling – heller at ein er i stort, men ikkje godt selskap: Vi tenker på Vestnes som er i ein økonomisk vanskeleg situasjon.

Det skjer i Stordal

Publisert:

Motbakken har vore bratt for å erstatte sysselsettinga innan møbel i Stordal. Men vi har sett mange forsøk på å skape nye aktivitetar med vekslande hell.

Vi treng bøndene

Publisert:

Skal ikkje landet gro att og mange distrikt ikkje avfolkast, kan vi ikkje kvitte oss med bøndene. Dette gjeld den kortreiste maten, men også næringar som i mange tilfelle sit på bonden sine skuldrer.

Frp-landsmøte i helga

Frp-landsmøte i helga

Publisert:

Randi Walderhaug Frisvoll og Per Vidar Kjølmoen frå KrF og AP er beggte valt til medlemar av sentralstyret i sine parti. Dette er sterke og viktig posisjonar.