Strålande maidag – men med sterke skuggar frå Ukraina

Strålande maidag – men med sterke skuggar frå Ukraina

Publisert:

Vakrare nasjonaldag kunne ikkje få. Klart ver, grøn bjørk og snødekt i høgda og med stor vassføring i elvene som vaks opp under snøsmeltinga i varmen. Men dei tragiske overgrepa mot Ukraina sette sitt preg med påminning om at fridomen ikkje er sjølvsagt.

Til kamp for det norske språket i høgskuleutdanning og reklame!

Til kamp for det norske språket i høgskuleutdanning og reklame!

Publisert:

Identitet kan byggast på ulike område, men ein ting kan vi ha felles: Norsk språk. Men den utvatninga som no skjer er ganske utruleg.

Haram-folket får røyste om skilsmisse

Konsekvensane skal vere klare til 15. mars:

Haram-folket får røyste om skilsmisse

Publisert:

Demokratiet skal fungere – men ingen veit om «Haram ut av Ålesund» vinn framføring

Hjorterås til besvær på Eidet

Hjorterås til besvær på Eidet

Publisert:

Av og til kan det vere på sin plass å etterlyse den sunne fornuft. Vi har eit bestemt inntrykk av at det er aktuelt for den mykje omtala hjorteråsa på Eidet.

BB-kommentar: «Haram ut av Ålesund» må avklarast raskt

BB-kommentar: «Haram ut av Ålesund» må avklarast raskt

Publisert:

Det verste som no kan skje er at vi skal ha gåande ein uendeleg debatt om Haram si skjebne i forhold til nye Ålesund. Frå alle sider sett må det no vere ønske om rask behandling for å unngå svekking av både nye Ålesund og «gamle Haram».

Nesten avklaring for Mørebenken?

Nesten avklaring for Mørebenken?

Publisert:

Dersom det ikkje skjer noko heilt overraskande i siste timane, skulle samansetninga av Mørebenken på Stortinget vere klar.

Både Lien og Sve inne på Tinget – Ask Bakke er ute

Både Lien og Sve inne på Tinget – Ask Bakke er ute

Publisert:

Dramet rundt stortingsvalet er ikkje redusert. Den nyaste meiningsmålinga (15. juni) – viser at Høgre er størst og AP minst (!) blant dei fire store. Fylket får 8 mandat som i praksis blir fordelt på fire parti.

Er varaordføraren på kollisjonskurs med seg sjølv?

Er varaordføraren på kollisjonskurs med seg sjølv?

Publisert:

Toppane på lista i fylket blir samla fysisk på ID-huset i Brattvåg, øvrige går den digitale vegen – Vedum & co, for å delta i opninga av valkampen, melder fylkessekretær Isabelle Orvik på Vestnes til Bygdebladet.

Ålesund må tenke seg om

Publisert:

Til torsdag 17. juni kan kommunestyremedlemane for Ålesund bruke natt og dag til å spekulere ut løysinger. I slike stunder kan ein også lure på at så mange med liv og lyst går inn i politikken. Men moro er det neppe så mykje av no om dagen.

Skulepine i Vestnes

Publisert:

Det skal ikkje vere enkelt – noko skulepolitikarane sikkert kan skrive under på. Etter mykje styr att og fram med manglande fleirtal i kommunestyret for å akseptere friskular, blei det endeleg eit knepe ja. Men kor lenge var ”Adam i Paradis”?

Geiter på skogrydding

Publisert:

Vår gode kollega Tore Ellingseter frå Fiksdal let ofte si romsdalske røyst klinge i Dagsrevyen – ofte med lokale innslag. Sist tirsdag serverte han ein glitrande idé frå Rosenes by, eller omskrive til ”Geitenes by” – Molde.

Dramaet rundt Ålesund går vidare – kutt i dag?

Dramaet rundt Ålesund går vidare – kutt i dag?

Publisert:

Ingen fest og ingen kaker på bordet når Ålesund formannskapet kjem saman til fysisk møte i bystyresalen i dag: På sakslista står ei upopulær kuttliste frå kommunedirektøren. Bak på veggane rundt politikarane spøker kravet om oppløysing – Haram vil ut!

Kuttliste for Ålesund på absolutt verste tidspunkt

Kuttliste for Ålesund på absolutt verste tidspunkt

Publisert:

Kveitebrødsdagane (om der har vore nokon) er definitivt slutt for nye Ålesund. Når kommunedirektør Astrid Eidsvik legg fram kuttliste for å spare 110 millionar, styrker det ikkje kommunen.

Skal prestebustaden i Ørskog stå til forfall?

Skal prestebustaden i Ørskog stå til forfall?

Publisert:

Kor lenge skal den historiske prestebustaden i Ørskog stå til forfall? Sentralt plassert i nærleiken til kyrkja og midt i bygda, skal den kunne vere til pryd. Men slik er det ikke. Den ansvarlege instansen skal vere Opplysningsvesenets fond.

Vi feira 17.mai – men ikkje som ”aldri før”!

Publisert:

I år fekk vi kanskje meir enn nokon gong oppleve kjensla av kor sterkt nasjonaldagen står i folkedjupet. Sjølv om alle (nesten) arrangement var avlyst/forbode, var det likevel markeringa av dag og grunnlov det meste dreide seg om.

Bygdebladet med avis på onsdag også neste veke

Publisert:

Sidan både 17. mai og 2. pinsedag i år fell på mandag kjem Bygdebladet ut på onsdag i staden for tirsdag både denne vake og neste veke.

Jobb, natur og miljø

Publisert:

Mange interessante trekk har kome fram i reportasjane rundt ”Den store folkevandringa”. Den overordna målsettinga er å halde på ungdommen og få utflyttarar tilbake.

Annleis 17. mai

Publisert:

Sjølvsagt skal vi alle vere med og feire Nasjonaldagen – men den blir mykje annleis. Ikkje minst i vårt distrikt vil smitteutbrota medføre feiring av 17. mai langt frå det tradisjonelle. Den store festen for store og små uteblir og viser alvoret i situasjonen.

Pengebruken må ned i Vestnes

Publisert:

Det er ikkje snakk om å vere i ei særstilling – heller at ein er i stort, men ikkje godt selskap: Vi tenker på Vestnes som er i ein økonomisk vanskeleg situasjon.

Det skjer i Stordal

Publisert:

Motbakken har vore bratt for å erstatte sysselsettinga innan møbel i Stordal. Men vi har sett mange forsøk på å skape nye aktivitetar med vekslande hell.

Vi treng bøndene

Publisert:

Skal ikkje landet gro att og mange distrikt ikkje avfolkast, kan vi ikkje kvitte oss med bøndene. Dette gjeld den kortreiste maten, men også næringar som i mange tilfelle sit på bonden sine skuldrer.

Frp-landsmøte i helga

Frp-landsmøte i helga

Publisert:

Randi Walderhaug Frisvoll og Per Vidar Kjølmoen frå KrF og AP er beggte valt til medlemar av sentralstyret i sine parti. Dette er sterke og viktig posisjonar.

Gretne, gamle gubber!

Gretne, gamle gubber!

Publisert:

Vi skal ikkje legge oss bort i diskusjonen, men legge inn eit godt ord for dei originale gretne, gamle…

Ny runde i Ålesund

Publisert:

Det blir kjempa i økonomisk motvind i Ålesund. Etter at Bygdebladet gjekk i trykken kom kommunestyret saman til ekstramøte.

Engasjement i Tresfjord

Publisert:

Praten går mellom folk i Tresfjord: Framtidig bruk av den nedlagte trygdeheimen må sikrast.