Ansatte

Reidar Opsal

Redaktør/Dagleg leiar
Dir. nr.: 70 27 36 03
Mob.: 926 54 500
ro@bygdebladet.com

Kjell Opsal

Journalist/Kommentator
Dir. nr.: 70 27 36 01
Mob.: 926 23 006
post@bygdebladet.com

Edmund Melkild

Journalist
Dir. nr.: 70 27 35 94
Mob.: 911 17 633
em@bygdebladet.com

Ruth Janne Vinje

Journalist/
Design
Dir. nr.: 70 27 36 04
Mob.: 911 97 921
ruth@bygdebladet.com

Svein Solheim

Journalist
Mob.: 416 66 564
svein@bygdebladet.com

Benjamin B Opsal

Fotograf/Design
Dir. nr.: 932 79 169
bop@bygdebladet.com

Knut-Arne Romestrand

Frliansjournalist
Mob.: 957 59 014
post@bygdebladet.com

Knut Oscar Opsal

Marknadssjef
Dir. nr.: 70 27 36 00
Mob.: 926 85 027
koo@bygdebladet.com

Elisabeth Krogsrud

Annonsekonsulent
Dir. nr:70 27 35 98
elisabeth@bygdebladet.com

Sara Riste Sabry

Annonsekonsulent
Dir. nr:70 27 35 97
sara@bygdebladet.com

Leif Dale

Grafisk design/
Annonsemottak
Dir. nr.: 70 27 35 91
annonse@bygdebladet.com

Hildegunn Sjåstad

Abonnement
Dir. nr.: 70 27 36 08
bud@bygdebladet.com

Torill Mjelva Opsal

Økonomisjef
Dir. nr.: 70 27 36 02
torill@bygdebladet.com

 (C) COPYRIGHT
Saker - eller deler av saker som er laga av Bygdebladet sine journalistar, skal ikkje publiserast i nett-publikasjoner utan særskild avtale med redaktøren i kvart tilfelle. Mer informasjon kommer...