Ansatte

Reidar Opsal


Redaktør/Dagleg leiar
Dir. nr.: 70 27 36 03
Mob.: 926 54 500
ro@bygdebladet.com


Edmund Melkild


Journalist
Dir. nr.: 70 27 35 94
Mob.: 911 17 633
em@bygdebladet.com


Ruth Janne Vinje


Journalist/
Design
Dir. nr.: 70 27 36 04
Mob.: 911 97 921
ruth@bygdebladet.com


Svein Solheim


Journalist
Mob.: 416 66 564
svein@bygdebladet.com


Benjamin B Opsal


Fotograf/Design
Dir. nr.: 932 79 169
bop@bygdebladet.com


Knut-Arne Romestrand


Frliansjournalist
Mob.: 957 59 014
post@bygdebladet.com


Knut Oscar Opsal


Marknad- og økonomisjef
Dir. nr.: 70 27 36 00
Mob.: 926 85 027
koo@bygdebladet.com


Elisabeth Krogsrud


Annonsekonsulent
Dir. nr:70 27 35 98
elisabeth@bygdebladet.com


Leif Dale


Chief Graphic Design Officer/
Annonsemottak
Dir. nr.: 70 27 35 91
annonse@bygdebladet.com


Hildegunn Sjåstad


Abonnement
Dir. nr.: 70 27 36 08
bud@bygdebladet.com


 (C) COPYRIGHT
Saker - eller deler av saker som er laga av Bygdebladet sine journalistar, skal ikkje publiserast i nett-publikasjoner utan særskild avtale med redaktøren i kvart tilfelle. Reidar Opsal

Reidar Opsal

Redaktør - Dagleg leiar

E-post: ro@bygdebladet.com

Mobil: 92654500