Bygdebladet

Lave strømpriser svekker inntektene til Tafjord kraft

Halvårsregnskapet til Tafjord Kraft viser et resultat etter skatt på 47 mill. kr, en nedgang på 34 mill. kr i forhold til samme periode i fjor.

Halvårsregnskapet til konsernet viser et resultat etter skatt på 47 mill. kr, en nedgang på 34 mill. kr i forhold til samme periode i fjor. Årsaken til det svake resultatet er i hovedsak ekstraordinært lave kraftpriser.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!