Bygdebladet

Brit Guro og Halvor Hovden har teke i bruk gamle Rypdal skule som base for kommunens pilotprosjekt Tuentun. Der får elevane undervisning gjennom meir praktisk tilrettelagt læring. I tillegg til basen har dei «satelittar» som fjorden med naust og båt, driftsbygning med dyr på garden, snikkarverkstad i gamleløa, «Harehåla» og setra og Varfjellet. Foto: Edmund Melkild

14 elevar på gamle Rypdal skule tilbake til ”Den andre dagen”

Med pilotprosjektet «Få elevane heim» har grunnskulen i Vestnes lagt til rette for eit utvida tilbod for læring. Tilbodet har base i gamle Rypdal skule på Rypdal i Tresfjord.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!