Kjøpsvilkår / abonnementsvilkår

Vilkår

Abonnentar av Bygdebladet kan ha enten DIGITAL-abonnement eller TOTAL-abonnement.

  • Som DIGITAL-abonnent kan du og husstanden din lese avisa både på papir og digitalt på PC, mobil og nettbrett. Som abonnent får du også tilgang til nettavisa som plussbrukar og e-avisa (papiravisa i elektronisk format).
  • Som TOTAL-abonnent får du i tillegg papirutgåva i postkassa. Papirutgåva får du kvar tysdag og annankvar fredag (partalsveker).

Abonnementa går til det blir sagt opp. Vi stoppar abonnementet ditt dersom du ikkje betaler.

Vi ønskjer ein brei og engasjert debatt frå de lesarar, og du kan ytre deg om det meste. Likevel har vi nokre retningslinjer du må følgje:

  • Vis folkeskikk når du kommenterer ei sak eller ytrar deg i diskusjonforumet vårt.
  • Unngå usaklege personkarakteristikkar og banneord. Hald deg til saka.

Vi aksepterer ikkje meiningar som:
opplevast trakasserande, krenkjer privatlivets fred, strir mot norsk lov, lenkjar til ulovleg tekst og materiale, eller som usakleg omtaler personar og grupper på bakgrunn av utsjånad, rase eller kjønn.

Kontakt oss dersom du meiner det ligg føre brot på retningslinjene våre

Bygdebladet held på retten til å redigere eller slette kommentarar dersom dei strir mot retningslinjene våre. Brukarar som fleire gonger bryt retningslinjene våre, kan bli utestengd.

PERSONVERNREGLER:
1. juli 2018 vart krava for EUs nye personvernreglar (GDPR) innført i Noreg. Hos oss har vi lagra den informasjonen om deg som vi meiner er nødvendig for at vi skal få papiravisa fram til deg, gi deg tilgang til nettavisa og/eller kundeportalen vår, sende deg nyheitsvarsel på sms eller e-post, skreddarsy brukarvennleg innhald, sende deg faktura, og gi deg aktuelle tilbod frå oss eller samarbeidspartnarane våre.

Vi har derfor registrert følgjande opplysningar:
Namn på kunden, gate- og postadresse, e-post, telefonnummer og kva abonnement du har.

Desse opplysningane tek vi godt vare på så lenge du er kunde, og i rimeleg tid etter at kundeforholdet til oss evt. er avslutta.

Dersom du har spørsmål om dei opplysningane vi har om deg, kan du sende ein e-post til post@bygdebladet.no eller ringe oss på telefon 70 27 08 00

Som innlogga brukar kan du sjå og laste ned alle relevante lagra data om deg sjølv.
Dette gjer du i «Profilen min».

Vi nyttar infrastruktur- og annonsetenester frå Google. Du finn informasjon om Googles tenester og korleis du kan påverke Google bruken sin av personopplysningar på: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Dersom du har ein Google-konto, har du også høve til å endre personlege annonseinnstillingar på: https://myaccount.google.com.

Du har også høve til å påverke bruken av cookies i eksterne annonsenettverk ved å endre innstillingar på http://www.youronlinechoices.com."