Bygdebladet

Bjarne Eide (1923-2020) i Ørskog: Var ein av dei sist attlevande frå Landgangen i Normandie

Bjarne Eide fotografert utanfor leiligheta si i Sjøholt sentrum for nokre år sidan. Han var med i kampane frå invasjonen i 1944 og fram til krigsslutt i mai 1945. Etter kampane i Normandie, var dei med på framrykkinga gjennom Belgia og Holland via plassar som Lille, Brussel, Antwerpen, Eindhoven og Enschcde. Ved kapitulasjonen var dei komne til den tyske byen Lingen rett over grensa frå Nederland. Foto: Kjell Opsal

Bjarne Eide i Ørskog var med under landgangen i Normandie i juni 1944. Han deltok i kampane inn i Tyskland fram til fredsslutninga i mai 1945. Han døde 19. juli 2020 og var mellom dei sist attlevande frå D-Dagen 6. juni 1944.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Sist oppdatert: 21.07.2020 kl 14:45

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!