Bygdebladet

40,3 mill til fylkesveger i Møre og Romsdal

No fordeler regjeringa litt over 40 millionar til fylkesvegar i Møre og Romsdal. Foto er frå Visettunnelen i Vaksvik. Foto: Ruth Janne Vinje

Fylkesvegane treng eit løft. Det er signalisert i ny Nasjonal transportplan og vi visste det allereie gjennom budsjettforhandlingane for 2020 og 2021. No følger vi opp desse forhandlingane og fordeler om lag 400 millionar kroner ekstra til vedlikehald av fylkesvegari heile landet.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!