Bygdebladet

500% auke i omsetnad for vintersport-utstyr

Per-Arne Johansen i Sporten Brattvåg fortel om ein formidabel auke i salet av sportsutstyr. Spørsmålet for heile bransjen no er korleis leveransane inn til Norge blir. Foto: Svein Solheim

Slik vekene har vore no, har det vore ekstremt med sal. Hittil i år har vi totalt hatt ein auke i omsetnaden med 170% i høve til i fjor, fortel Per-Arne Johansen i Sporten Brattvåg til Bygdebladet. - Så vi er veldig spent på korleis det vil fortsette. Eg er optimist med tanke på sommaren, berre vi får nok varer.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!