ANNONSE
Annonse
Bygdebladet

9.724 har fått tilbod om plass i vidaregåande skule

Elevane har frist til 16. juli på å svare om dei vil ha plassen etter førsteinntaket. (Foto Terje Aamodt)

Førsteinntaket til vidaregåande opplæring i fylket klart. I denne omgangen er det nesten berre søkarar med ungdomsrett som har fått tilbod. Fristen for å svare om dei vil ha plassen er 16. juli.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!