ANNONSE
Annonse
Bygdebladet

- Ålesund er slett ikkje fattig - har store verdiar som kan realiserast

Jan Petter Eide meiner Ålesund kommune må kvitte seg på aksjar i Tafjord Kraft, og lære litt av det politikarane i Haram kommune gjorde då Eide var rådmann der.

I den offentlege debatten vert det gitt eit inntrykk av at Ålesund erei fattigkommune utan evne til å løfte for framtida, meiner tidlegare rådmann i Haram Jan Petter Eide. - Dette biletet må nyanserast, mellom anna når ein ser på kva verdiar denne kommune eig. Det kan her peikast på eigarrolla i Tafjord kraft As, der kapitalen er betydeleg. Vi snakkar om eit eigarskap som er representert ved mange 100- millionar.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Sist oppdatert: 29.05.2021 kl 18:51

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!