ANNONSE
Annonse
Bygdebladet

Foto: Svein Solheim

Ålesund kommune styrer unna Robek

I urevidert driftsrekneskap for 2021 syner kommunen eit mindreforbruk på om lag 25 millionar kroner. Mindreforbruket går til å betale ned på tidlegare års meirforbruk, noko som blir beskrive som ein god nyheit av ordførar og kommunedirektør.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!