ANNONSE
Annonse
Bygdebladet

Ålesund kommune vert straffa for brot på forureininglova

Ålesund kommune har blitt ilagt ei bot på kr. 250.000 for brot på forureininglova for ulovleg handtering av CCA-impregnert trevirke i 2018. Samtidig har kommunen fått ein inndragning på kr. 362.200 for midlar spart ved å ikkje handtere avfallet på ein korrekt måte. Dette gjeld forhold i gamle Ålesund kommune og før etablering av Bingsa Gjenvinning AS.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!