Bygdebladet

Haramsøya: Avviste industritomt-klage på Åkre

Planutvalet i Ålesund avviste klagene på industrieigedomen på Åkre (sirkelen til venstre). Saka om tiltaka i strandsona same stad (sirkelen til høgre) kjem opp som eiga sak neste møte. Foto: Svein Solheim

Planutvalet i Ålesund avviste klagene for industritomta på Åkre på Haramsøya samrøystes. Denne saka går no til fylkesmannen. Klagene på reguleringa av Håneset på Haramsøya vart avvist med 7 mot 6 røyster, og kommunestyret blir neste stopp for den saka.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!