Bygdebladet

Bubilparkering mellom kyrkjegarden og naustrekka på Sjøholt

Oversiktsbilde: Google Maps.

Som den som kom med innspelet om etablering av bubilparkering sør for kyrkja på Sjøholt til kommunedelsutvalet i gamle Ørskog kommune, stiller eg meg undrande til svaret som ligg føre gjennom Bygdebladet sine spalter i dag (12.01.21).

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!