Bygdebladet

Prisane på farga diesel (avgiftsfri) og vanleg diesel blir rekna ut på ulike måtar. I utganspunktet er har farga diesel to kroner lågare avgift eks. mva. Ved eit tilfelle førte det til at farga diesel var dyrare hos Bunker Oil ein kort periode. Her hos stasjonen på Furland for nokre dagar sidan, der farga diesel var over fem kroner billigare.

Derfor varierer prisane frå dag til dag

Høge drivstoffprisar den seinare tida skuldast i all hovudsak oljeprisane i den internasjonale marknaden. Men prisane som varierer frå dag til dag gjennom veka skuldast lokal konkurranse.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!