Bygdebladet

Malin Piegsa opna Skodjedagane forrige månad. Kultur og kulturelle møteplassar er viktig for lokalsamfunna, meiner sjefen for kultur og medborgarskap i Ålesund.

- Det er trist at vi må gå inn på dette

I sum er det ikkje så store omstillingskrav, men det er likevel mykje for vårt område, meiner kommunalsjef Malin Piegsa i Ålesund. - Vi har og foreslått å auke betalingssatsane i kulturskulen, og å fjerne søskenmoderasjon. Så for familiar vert det då dyrare. Det er uheldig, i og med at vi ønsker at dette skal vere eit lågterskeltilbod.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!