Bygdebladet

Tverrpolitisk gruppemøte om nedlegging av Fiksdal skule. Sittande frå venstre Unni Marken (Sp), Kristian Blindheim (Ap), Geir Tony Tomren (uavh.), Torfinn Marken (Sp), Bjørn Inge Olsen (Sp), forslagsstillar Hilde Legernes (Sp) og Dagfinn Wiik (Pp).
Ståande frå venstre: Lasse Øvstedal (uavh.), Inge Bergum (Ap), Lars-Helge Eidhamar (uavh.) og Mihai Spoiala (uavh.).

Endeleg vedtak: Fiksdal skule blir lagt ned

Det var på førehand liten tvil om at kommunestyret ville går for nedlegging av Fiksdal skule. Spørsmålet var om politikarane ville sjå positivt på innbyggarinitiativet om å starte friskule i bygda.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!