Bygdebladet

Er det staten eller Ålesund som bestemmer over «vindmøllekaia»?

Departementet(OED) kan ikkje gje noko klart svar om staten eller kommunen har mest å seie om Håneset. Difor vil kommunestyret vente til eit slikt svar ligg føre. Foto: Svein Solheim

Handsaminga av fleire titals klager på hamna som skal ta i land vindmøllene på Håneset må vente. Det handlar om kven som skal bestemme. Staten eller Ålesund kommune. Har staten ein plan, er det lite kommunen kan gjere.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!