Bygdebladet

Flaskehals for utbygginga: Får utbyggjar vindmøllene i land på Haramsøya?

Ro-ro hamna er planlagd i sirkelen i midten av dette biletet. Somme håper nok at klager og anmeldelse skal stanse hamna, andre igjen trur ikkje det er særleg realistisk. Foto: Svein Solheim

Vindmøller, turbinar og anna utstyr må i land ein stad. Håneset utanfor sentrum av Austnes er peika ut. Men politianmeldelse av tiltak i området og etterforsking, eit klageras til kommunen samt privat-rettslege disputtar kan potensielt skape vanskar for utbygginga.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!