Bygdebladet

Ferjeaksjonen – merkeleg pengebruk i fylket?

Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik og fylkesordførar Tove Lise Torve. (Foto Reidar Opsal)

Visst vil vi ha lavare billettprisar på ferjene, noko som fleire politiske parti har gått inn for. Det har variert frå halvering til gratis ferjereise. Men akkurat i skrivande stund er det uklart korleis framdrifta blir. Regjeringa vil ha saka opp under budsjettbehandlinga medan ønsket om snarleg kutt uansett synest å ligge fram i tida.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!