Bygdebladet

Store problem med reinseanlegg i Ålesund: Kan bli stans av byggeprosjekt

Ålesund må oppgradere-innbyggarane må betale

Foto: Svein Solheim

Ålesund kommune oppfyller ikkje krava til uslepp frå fleire av sine reinseanlegg. Resultatet når Ålesund må oppgradere anlegga, er at alle i nye Ålesund må vere med og betale for det. I tillegg kan Statsforvaltaren kome til å setje foten ned for byggeprosjekt i berørte kommunedelar til Ålesund har orden på utsleppa. Renseanlegg skal prioriterast først.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Sist oppdatert: 18.03.2021 kl 17:53

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!