Bygdebladet

Fleirkulturell venskapskveld på Tusenårsplassen på Skodje

Venskapsfest for flyktningar og andre bygdefolk for nokre år sidan

Det har vore lite fysiske møteplassar den siste tida, noko flyktningar og innvandrarar kanskje har kjent meir på enn dei som har eit nettverk av familie og vener i nærleiken. Vi synest det er viktig at møteplassar vi har hatt før, kan gjenopnast no når smittevernreglane er litt mindre strenge. Diakonale område i Den norske kyrkja skal bygge på nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd. Det kan ikkje berre vere ord i ein plan, men aktiv teneste.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!