Bygdebladet

Kommunedirektør Steven Hasseldal er lite glad for den korte tidsfristen og knappe pengesekken, som regjeringa har gitt tvangssamanslåtte kommunar som vil finne ut om dei går for skilsmisse.

For lita tid til å søke Haram ut av Ålesund

Kommunedirektøren har vurdert å tilrå kommunestyret å avvise innbyggarforslaget allereie no, skriv Steven Hasseldal i sakspapira til kommunestyremøtet 25. november. - Dette på grunn av den korte tidsfristen som departementet har kome med, og dei alt for knappe midlane som vert gitt til utgreiing og innbyggarhøyring, heiter det vidare.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!