Bygdebladet

Steven Hasseldal på veg over Hellebroa i Ålesund. Han meiner både denne og den nyaste brua i kommunen Lepsøybrua, skal ligge i same kommune også i framtida.

- For tidleg å splitte Ålesund no

- Etter å ha vurdert konsekvensutgreiinga frå BDO, høyringsuttalar, opinionsundersøking og den rådgjevande folkeavstemminga vedtek kommunestyret å vidareføre Ålesund kommune med dagens kommunegrenser.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!