Bygdebladet

Oddveig Tomren Alnes saman med far Odd midt på 60-talet. Det var ein god periode for konfeksjonsindustrien i Tomrefjord. Foto: Privat

Den store konkursen i Tomrefjord: - Første jula hadde vi ikkje pengar til julemat...

Tomren Fabrikker var med 130 tilsette ein av dei store innan konfeksjonsbransjen. Etter ein dramatisk konkurs i 1977 var det alt over. Staten stod ikkje ved sine løfter om støtte og let importen frå lavkostland knekke ein heil bransje – inkludert bedrifta i Tomrefjord. Gründeren Olav Tomren starta opp i 1926 og verket blei ført vidare av sonen Odd. Han skulle få oppleve at livsverket gjekk til grunne, men trass i sviktande løfter og hard psykisk knekk, greide han å gå vidare i livet – og døydde ikkje som ein bitter mann. Ikkje minst tett band til familien gjorde dette mulig.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Sist oppdatert: 09.12.2021 kl 16:38

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!