Annonse
Bygdebladet

Færre har tillit til politiet i Møre og Romsdal

Tilsaman 8000 nordmenn har vore spurde om si haldning til og inntrykk av politiet sin måte å løyse samfunnsoppdraget på. Foto: Benjamin Opsal

Tilliten til politiet er god. Nasjonalt er det 82 prosent som har ganske eller svært stor tillit til etaten og det er tre prosentpoeng meir enn for eitt år sidan. I Møre og Romsdal opplever ein liten nedgang når det gjeld innbyggarane si kjensle av tryggleik. Det er 92 prosent av dei spurde her i distriktet som seier at dei kjenner seg meget trygge eller ganske trygge. I fjor var det heile 95 prosent av dei spurde innbyggarane som ga uttrykk for det same.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Sist oppdatert: 21.01.2021 kl 13:37

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!