Bygdebladet

Korsvika i Vestnes: Fryktar at grunnlaget for turistnæring forsvinn

Tanja og Jan Henning Løviknes fryktar for framtidig turistnæring ved Gjelsten-neset dersom det blir etablert oppdrettsverksemd på Korsvika. - Vi planlegg vidareutvikling av turistverksemda, men dersom vi stadig må ta opp kampen mot etablering av oppdrett blir vi usikre, seier dei.
I bakgrunnen ein del av hyttene som dei siste tiåra år bygd på staden. Foto: Edmund Melkild

Tanja og Jan Henning Løviknes på Gjelsten i Vestnes fryktar at grunnlaget for livsverket som Jan Hennings foreldre har bygd opp over nærare 40 år skal rivast vekk.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!