Bygdebladet

Godkjende ulovleg bygging - følgjer opp dei ulovlege tiltaka seinare

Planutvalet i Ålesund kommune godkjente med knappast mulig fleirtal søknaden om å bygge veg og molo på Haramsøya, trass i at aarbeidet var ulovleg satt i gang. Foto: Privat

Med 7 mot 6 stemmer vedtok planutvalet i Ålesund søknaden på utbygginga i strandsona på Åkre. Bygging av molo og veg starta utan søknad, men er no godkjend av kommunen i etterkant. Kommunen stiller likevel fleire krav. Og dei ulovlege tiltaka vert følgd opp som eiga sak av kommunen.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!