Annonse
Bygdebladet

Gratis barnehage og bil-lappen til 16 åringar for å få folk til å bli buande på bygda?

Eit regjeringsutval leia av Victor Normann (innfelt) foreslår gratis barnehage og SFO samt at 16 åringar på bygdene skal få køyre bil . Barna på bildet er frå Hildre Barnehage, som Ålesund Kommune no vil legge ned for å spare pengar (Foto: Reidar og Benjamin Opsal)

Skal folketalet sikrast ute i landet trengs ein aktiv distriktsplitikk. Gode tenester er viktig for å få ungdom til å søke til bygdene. Ser ein framover er aldring større utfordring enn fråflytting.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!