Bygdebladet

Falk Daniel Øveraas i Gadus håper at lokale politikarar og fylkeskommunen vil vere meir positiv til søknad om oppdrett i Alvestadbukta, enn det kommunedirektøren i Ålesund er i si innstilling til høyringsuttale. (Foto: Gadus Group)

- Håper lokale politikarar vil sjå annleis på saka

Eg synes det er synd med denne skepsisen frå kommunedirektøren i Ålesund. Det seier Falk Daniel Øverås i Gadus, som eig selskapet Møretorsk as. - Vi har søkt om å etablere ein lokasjon for torskeoppdrett i Alvestadbukta ved Brattvåg/Hildre, etter dei retningslinjer og planer som kommunen har lagt opp til for området. Når så administrasjonen no går tilbake på dette, så vert det krevjande for oss.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!