Annonse
Bygdebladet

Har meir i møte-godtgjerdsle enn til gode tiltak

Kommunedelsutvala gjer utvilsamt ein god jobb for kommunedelane sine, her representert ved utvalet i Ørskog. f.v. Bjørn Steinar Skarbø, Gert Rietman, Kjell Petter Braute, Trude Fimland, Marit Leganger Braute, Arne Abelseth, Valborg Haugen, Vidar Amdam, Trui Klein Hulse, Wenche Gausnes Aasen og utvalsleiar Runa Klock. (Foto Reidar Opsal)

Tal for kommunedelsutvala i deler av Ålesund kommune viser at utvala gir ut mindre pengar til gode formål, enn det kommunen betaler ut i godtgjersle til medlemane. - Ein må stille spørsmål ved all pengebruk; også kommunedelsutvala, når økonomien er slik som den er i Ålesund, kommenterer utvaleleiar Runa Klock i Ørskog.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!