Bygdebladet

- Har nådd ut til eit stort publikum

Her ser vi Terese Longva i sving i Oslo i «Fordelane er større enn ulempene II» Performance på PAO - festivalen 2021. 90 min frå Olaf Ryes Plass til Stortinget. Medperformarar: Jill Smith, Randi Kjærstad Hagerup, Anne Grete Johnsen og mange som spontant tok del. Foto: Jannik Abel

Det er noko av det ein kan lese i den omfattande grunngjevinga. - Med kunsten sin har ho nådd ut til eit stort publikum, også dei som vanlegvis ikkje er opptekne av kunst eller synest kunst er viktig i liva deira.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!