Annonse
Bygdebladet

Harde ord i vassaka i Ålesund

20% lønskutt kan mellom anna setje liv og helse i fare for innbyggarar og på sikt gjere det umogeleg å drive næringsmiddelindustri i Ålesund kommune på grunn av reduksjon i vasskvalitet, skriv administrasjonen i Ålesund kommune. Foto: Colourbox

- Ein reduksjon på 20% av lønskostnadene som vert foreslått i vedtaket, vil rasere verksomheita. Det vil gjere ansvarleg drift av dei kritiske samfunnsfunksjonene vassforsyning og avlaupshandtering i Ålesund kommune umogeleg, skreiv administrasjonen i sakspapira til formannskapsmøtet 5. mai.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!