Annonse
Bygdebladet

- Ikkje øydelegg bygdene våre!

Innbyggarane i området rundt Valle og Svorta vil ha vegen vekk og i tunnel. Frå venstre: Eilin Siren, Inger Kristin Ask, Synnøve Bruteig, Olin Flåte, Lars Inge Flåte, John Walderhaug, Sven Marius Urke. Framme: Frank Glomseth Trasé 1 er stort sett etter dagens veg. Trasé 3 er tunnelar med veg i dagen ovafor Flåte- i lia i bakgrunnen. Trasé 2 er noko mellom dei andre traseane, og er ikkje ferdig utgreidd. Det er ein forlenga trasé 3 utan veg i dagen (samanhengande tunnel) som er folkekravet. Foto: Svein Solheim

Folket som bur i området rundt Valle og Svorta i tidlegare Skodje krev samanhangande tunnel. Forslaga som ligg føre no møter ikkje dette kravet. Oddbjørn Vatne med lang fartstid i politikken seier dette til Bygdebladet; - Vegvesenet forstår nok no at denne reguleringa vert eit for stort inngrep, og at dei vil få store problem med å gjennomføre det.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Sist oppdatert: 11.08.2021 kl 10:50

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!