ANNONSE
Annonse
Bygdebladet

Optimar har tru på framtida, både i gamal og ny næringsklynge. Frå venstre:Elling Årseth (Product Manager Commander), Espen Rørvik (Sales Manager Aqua) og Viggo Brevik (VP Global Sales Onboard).

- Styrken vår er at vi finn løysingar og ser mogelegheiter

Der er optimisme både når det gjeld den maritime klynga og når det gjeld den nye klynga som veks fram innan oppdrett. Viggo Brevik og Optimar har i allefall trua. - Det nye klusteret med oppdrett kjem jo og, veldig fort og stort. Og dette er eitt av våre segment. Styrken til klusteret er at vi finn løysingar.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!