ANNONSE
Annonse
Bygdebladet

Jordvernet må styrkast juridisk!

- Det trengst ein gjennomgang og revisjon av jordlova.

Når jordvernet taper skuldast det oftast eit for dårleg juridisk vern. Eller at eksisterande praksis ikkje tek omsyn til dagens lovheimlar, som skal verne nedbygging av dyrka og dyrkbar jord.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!