Bygdebladet

Prosjekt for meir enn 2 milliardar i Ålesund kommune: Kan bli nøydd å strekkje fleire investeringar ut i tid

Skodje barneskule er eitt av prosjekta som no snart står ferdig Foto: Benjamin opsal

I storleik snakkar ein altså om milliardbeløp samla sett på investeringane. Prosjekt som er i sluttfasen vil nok gå som forventa, men nye prosjekt kan få ein lengre tids-horisont på gjennomføringa. Politikarane tek fatt på dette no etter ferien, og utfordringa blir å tilpasse investeringane til det ein slit med i budsjettarbeidet.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!